Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Wycieczka konferencyjna "Geologiczne atrakcje środkowej części bloku przedsudeckiego"

W dniach 17 - 20 października 2013 r. w Niemczy odbyła się XX-ta Jubileuszowa Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego po tytułem "Od głębokiej Ziemi do środowiska człowieka". Uczestniczyli w niej naukowcy z kraju oraz z wielu ośrodków zagranicznych (m.in. Wiedeń, Limoges, Edynburg). Ostatni dzień poświęcony był na wycieczkę konferencyjną po okolicach Niemczy, która miała pokazać najciekawsze odsłonięcia waryscyjskich i kenozoicznych skał magmowych w środkowej części bloku przedsudeckiego. W Targowicy zobaczyć można było kenozoiczne lawy i występujace w nich ksenolity płaszcza oraz utwory piroklastyczne (objaśniali dr hab. Marek Awdankiewicz oraz prof. Jacek Puziewicz). W Szklarach dr Jakub Kierczak opowiedział dlaczego Masyw Szklar jest interesujący dla geologów. Kolejnym punktem wycieczki był kamieniołom granodiorytu w Kośminie, w którym prof. Jacek Puziewicz przedstawił nowe dane o skałach plutonicznych strefy Niemczy.

Kamieniołom bazaltu w Targowicy
Żyły magnezytu w serpentynicie Masywu Szklar
Kamieniołom granodiorytów w Kośminie
Utwory piroklastyczne w Targowicy
Hałda żuzla w Szklarach
Kamieniołom granodiorytów w Kośminie

Szerzej o utworach wulkanicznych w rejonie Targowicy przeczytać można w artykulen naukowym (w j. angielskim) M. Awdankiewicza pt. Reconstructing an eroded scoria cone: the Miocene Sośnica Hill volcano (Lower Silesia, SW Poland), natomiast o skałach magmowych rejonu Niemczy w pracy: Anna Pietranik, Craig Storey, Jakub Kierczak: The Niemcza diorites and monzodiorites (Sudetes, SW Po land): a record of changing geotectonic setting at ca. 340 Ma - obie opublikowane w Geological Quarterly,

Masywowi Szklar poświęcony jest w większości 33 tom Geologia Sudetica.