Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Wystawa "Minerały pegmatytów z Piławy Górnej"

W dniu 23.05.2014 w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto wystawę "Minerały pegmatytów z Piławy Górnej". Eksponaty pozyskał i opisał zespół naukowy geologów i mineralogów z kilku renomowanych polskich uczelni pod kierunkiem prof. AGH dr hab. inż. Adama Pieczki, którzy od 2008 r. we współpracy z geologami DSS prowadzili badania na terenie kopalni w Piławie Górnej. Ich praca była możliwa dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki "Pegmatyt berylowo-niobowo-tantalowy z kopalni DSS w Piławie Górnej jako obiekt o unikalnym w skali kraju znaczeniu naukowym i muzealnym". Nigdy wcześniej ani na terenie bloku sowiogórskiego, ani w masywach granitowych Dolnego Śląska nie napotkano pegmatytów o tak dużych rozmiarach. W przypadku Piławy Górnej długość żył osiąga do 100 m a miąższość do 6 m. W efekcie prac między innymi stwierdzono 5-7 nieznanych faz mineralnych, które po odpowiednim opisie i przedstawieniu do akceptacji międzynarodowej komisji mogą zaistnieć jako nowe minerały.

Na otawrciu wystawy wszyscy zebrani mogli zobaczyć fragment skały z dwumilimetrowej wielkości ziarnem Piławitu - takiego właśnie nowego minerału zatwierdzonego w styczniu 2014 roku przez Komisję Nowych Minerałów Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej, którego holotyp przechowywany jest w tutejszym Muzeum. Kolekcję minerałów z Piławy Górnej można zwiedzać na stałej wystawie w oddziale Muzeum Mineralogicznego przy ul. Kuźniczej 22 we Wrocławiu.