Geopark Przedgórze Sudeckie

 


23.10.2014 Sulisławice

W budynku dawnej szkoły w Sulisławicach, koło Ząbkowic Śląskich pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkowie Geoparku poprowadzi warsztaty dla młodzieży szkolnej. Przygotowano dwa zajęcia:

  • Od minerału do metalu - czyli zabawy z minerałami rudnymi
  • O wodzie co się chowa pod Ziemią

Na warsztatach gościły dzieci z pobliskiej szkoły w Zwróconej oraz dwie klasy ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. Na pierwszych zajęciach można było zapoznać się z podstawowymi metodami pozyskiwania metali (pirometalurgia, hydrometalurgia, itp.), a także dowiedzieć się o procesach odzyskiwania metali z kruszców oraz wykonać proste doświadczenia związane z koncentracją minerałów rudnych.

 

Tematyka kolejnych zajęć były wody podziemne. Podczas tych warsztatów młodzież wyznaczała ilość wolnych przestrzeni w skałach, budowała model warstwy wodonośnej, który następnie posłużył do pokazania zjawisk zachodzących w obrębie zawodnionych warstw geologicznych. Podczas doświadczeń można było zaznajomić się z zagrożeniami związanymi z nadmiernym eksploatowaniem wód podziemnych oraz ich zanieczyszczeniem.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom budynku za miłe przyjęcie i pomoc w przygotowaniu warsztatów.