Pod koniec 2015 roku w Mineralogical Magazine ukazał się artykuł o nowym minerale - piławicie - odkrytym w pegmatytach Piławy Górnej [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

3 października odbył się II Rajd Geoturystyczny po Masywie Grochowej-Braszowic. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

24-25.09.2015 gościliśmy w Kielcach i Chęcinach na I Ogólnopolskim Forum "Geo-Produkt", którego hasłem było "Od geologii do produktu geoturystycznego". Zaprezentowaliśmy tam naszą aplikację na urządzenia mobilne GeoWNS. Relację z Forum można obejrzeć w materiale ITV Kielce

- - - - - - - - - - - - -

8.09.2015 w pobliżu Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego stanął 3-tonowy blok granitu z kopalni w Strzelinie, który będzie podstawą dla tablicy upamiętniającej wybitnego geologa prof Józefa Zwierzyckiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy przewidywane jest na 23.09.2015. Szczegóły wydarzenia

- - - - - - - - - - - - -

24.08.2015 w Geoparku gościła wycieczka zorganizowana przez NSZZ "Solidarność"z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Goście zwiedzili Park Skalny w Strzelinie, w Krzywinie zatrzymali się na poszukiwania kryształów górskich, a następnie wspieli się nanawyższy szczyt Wzórz Strzelińskich - Gromnik i odwiedzili Izbę Historyczną w Romanowie.

- - - - - - - - - - - - -

19.06.2015. Rozpoczęliśmy zapisy na II Rajd Georueystyczny po Masywie Grochowiej-Braszowic. Zapraszamy do zapoznania się z walorami przyrodniczymi i historycznymi tego ciekawego obszaru. Przejdź do strony dotyczącej Rajdu

- - - - - - - - - - - - -

Maj 2015. Gmina Strzelin przeprowadziła prace pielęgnacyjne w Parku Skalnym nasadzając rośliny, obsypując bloki skalne grysem granitowym i zasiewając trawę [więcej zdjęć]

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 28 kwietnia w Instytutcie Nuk Geologicznych Uniwesytetu Wrocławskiego z inicjatywy Geoparku odbyło się spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy w ramach wspólnego programu rozwoju turystycznego regionu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i Obniżenia Otmuchowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelinie i Ząbkowicach Śląskich oraz, gmin: Kondratowice, Strzelin, Ząbkowice Śląskie i Ziębice a także Nadleśnictwa Henryków i Świdnica. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z identyfikcja i promocją wschodniej części Przedgórza Sudeckiego a także zasadami współpracy. Wszyscy uczestniczy spotkania opowiedzieli się za potrzebą kontynuacji dalszej współpracy i włączenia do niej innych zainteresowanych stron.

- - - - - - - - - - - - -

Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zaprasza na spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy w ramach wspólnego programu rozwoju turystycznego regionu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i Obniżenia Otmuchowskiego. Stpotkanie odnędzie się 28 kwietnia o godz. 11.00 w Instytutcie Nuk Geologicznych Uniwesytetu Wrocławskiego. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

24 marca w Ząbkowicach Śląskich z inicjatywy Starosty powiatu ząbkowickiego i Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie odbyło się spotkanie pt. "Budowanie efektu synergii dla oferty turystycznej regionu", mające na celu wypracowanie kierunku rozwoju wspólnej oferty turystycznej regionu. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z obszaru wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

21 i 22 marca (sobota, niedziela) w Hali Sulecia we Wrocławiu w godz. 10:00-18:00 odbędzie się 63. Wrocławska Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich.

- - - - - - - - - - - - -

06.03.2015. W Zespole Szkół w Niemczy studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili zajęcia prezentując skały występujące w okolicach Niemczy i przedstawiając fascynującą historie ich powstania. Zajęcia związane były z projektem promującym dolinę Piekielnego Potoku. [Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

25.02.2015 Rada Miejska w Piławie Górnej podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Geoaprku. [Uchwała]

- - - - - - - - - - - - -

W czwartek 11.12.2014 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie odbył się piknik popularnonaukowy pt. "Kolorowy świat kamieni". Związany był on z otwarciem Parku Skalnego (naprzeciw dworca PKP) prezentującego skały eksploatowane na terenie powiatu strzelińskiego. [Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

Mamy przyjemność zaprosić na piknik popularnonaukowy pt. "Kolorowy świat kamieni". Piknik odbędzie się w dniu 11.12.2014 w godzinach 9.00-15.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie przy ul. H. Sienkiewicza 41 i. związany jest z otwarciem Parku Skalnego (naprzeciw dworca PKP) prezentującego skały eksploatowane na terenie powiatu strzelińskiego. [Szczegóły]

- - - - - - - - - - - - -

Na skwerze naprzeciw dworca PKP w Strzelinie trwają prace związane z urządzeniem Parku Skalnego (otwarcie w drugiej połowie listopada). Zgromadzone zostaną w nim skały występujące na obszarze powiatu strzelińskiego. Skałom towarzyszyć będzie gra edukacyjna "Znajdź granit strzeliński" [Zobacz na czym polegać będzie gra]

- - - - - - - - - - - - -

7.11.2014 Na skwerze naprzeciw dworca PKP w Strzelinie w ramach tworzonego Parku Skalnego rozpoczęło się ustawianie bloków skalnych pochodzących z kamieniołomó,w z terenu powiatu strzelińskiego [Zobacz relację]

- - - - - - - - - - - - -

23 października w Sulisławicach k. Ząbkowic Śląskich, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, odbyły się warsztaty dla młodzieży szkolnej, których współorganizatorem był Geopark. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

25 października o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej otwarta zostanie wystawa Minerały pegmatytów z Piławy Górnej. Szczegóły w Programie. Na otwarcie wystawy serdecznie zapraszamy

- - - - - - - - - - - - -

4 października odbył się I Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczanko-Strzelińskich na trasie ze Strzelina przez Gromnik do Jegłowej. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

16 września w Ząbkowicach odbyła sie Konferencja organizowana przez Geopark WNS "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu", w której uczestniczyło ponad 100 osób. W ramach Konferencji wydano monografię zawierającą 14 oryginalnych prac ukazujących walory turystyczne Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

II komunikat Konferencji "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu". Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w dniu 16.09.2014 r.. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

- - - - - - - - - - - - -

W "Słowie Regionu" ukazała się informacja pt. "Pokażą, że Strzelin granitem stoi" przedstawiająca plany utworzenia przez Geopark wspólniez z Gminą Strzelin Parku Skalnego w Strzelinie na skwerze naprzeciw dworca PKP [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

Od 15 czerwca rozpoczynają się zapisy na I Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, który odbędzie sie w dniu 4.10.2014 [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 23.05.2014 w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego otwarto wystawę "Minerały pegmatytów z Piławy Górnej". Udostępnienie rzadkich zbiorów to efekt wieloletniej współpracy naukowców z kilku polskich uczelni i właściciela kopalni, Dolnośląskich Surowców Skalnych. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 16.09.2014 Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie organizuje Konferencję "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu". Szczegóły i formularz zgłoszenia w Komunikacie I".

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 14.02.2014 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował seminarium "Nowoczesna turystyka - transfer wiedzy i technologii w rozwoju oferty turystycznej Dolnego Śląska" z cyklu "Wrocławskie spotkania nauki z biznesem". Na spotkaniu Geopark zaprezentował poster pt. "Wykorzystanie wiedzy geologicznej w rozwoju turystycznym regionu".

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 19.12.2013 (czwartek) o godz. 15:15 w sali II Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu odbędzie się odczyt: prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic, prof. dr hab. Ryszard Kryza, dr Christian Pin, dr Stanisław Madej: "Intruzja strzelińska w 90 rocznicę powstania teorii tektoniki granitu H. Cloosa".
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa. Wstęp wolny.

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 28.11.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie na którym zatwierdzono wysokość składki członkowskiej oraz przyjęto wzór deklaracji członkowskiej [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

20.10.2013 r. W okolicach Niemczy odbyła się wycieczka konferencyjna XX-tej Jubileuszowej Sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego po najciekawszych odsłonięciach waryscyjskich i kenozoicznych skał magmowych w środkowej części bloku przedsudeckiego. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

14.10.2013 r. Na łamach "Słowa Regionu" od dłuższego czasu powraca tamat wód termalnych w Lipowej.
» Podziemne wody i inwestycja za 130 milionów
» Kurort w Lipowej?
» Baseny geotermalne w Lipowej?
W roku 2011 opracowano projekt wiercenia otworu o głebokości 2500 m . W związku z powszechnym zainteresowaniem wodami termalnymi na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich prezentujemy szerzej tematykę wód termalnych na Dolnym Śląsku oraz w rejonie Ciepłowodów

- - - - - - - - - - - - -

20.08.2013 r. Do Muzemu Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego trafi, z kopalni w Piławie Górnej, kolekcja ponad 100 różnych minerałów niekiedy bardzo rzadkich w skali świata, w tym ponad 20 stwierdzonych po raz pierwszy w Polsce. Do tego 5-7 nieznanych faz mineralnych, które po odpowiednim opisie i przedstawieniu do akceptacji Komisji Nowych Minerałów Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej mogą zaistnieć jako nowe minerały. [więcej]

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 2.08.2013 r. po wielu przygotowaniach, na terenie dawnej Huty "Szklary" została otwarta dla turystów Podziemna Trasa Edukacyjna "Sztolnia Robert" [więcej]

Sztolnia "Robert" czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 - 17:00.
www.kopalniaszklary.pl

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 02.07.2013 związało się stowarzyszenie pod nazwą "Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie" będące lokalną organizacją turystyczną. Obszar działalności nowego stowarzyszenia obejmuje Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Obniżenie Otmuchowskie. [więcej]

Geopark coraz bliżej
Słowo Regionu nr 27 10-16 lipca 2013r.

- - - - - - - - - - - - -

W dniu 25 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie - Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Na posiedzeniu uznano za zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej projekt: STWORZENIE PORTALU INTERNETOWEGO O GEOATRAKCJACH I WYRANYCH WALORACH TURYSTCZNYCH WZGÓRZ STRZELIŃSKICH, LIPOWYCH I DĘBOWYCH

Lista ocenianych wniosków

- - - - - - - - - - - - -

Geopark - co dalej?

Słowo Regionu 12 marca 2013

- - - - - - - - - - - - -

30.06.2012 Otwarcie wystawy i sesja poświęcona geologii i geoturystyce na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich znalazły szeroki oddziwięk. Poniżej artykułu z prasy i informacje w telewizji regionalnej.

Geopark coraz bliżej
Słowo Regionu nr 27 11-17.07.2012r.

Wiadomości Uniwersytetu Wrocławskego

Aktualności starostwa powiatowego w Strzelinie

Najstarsze skały są w Strzelinie
Słowo Regionu nr 25 27.06-03.07 2012r.

Czy powiat ma jakieś walory?
Gazeta Strzelińska nr 25 27.06-3.07.2012r.

relacja w TVS Strzelin

Słowo Regionu nr 24 20-26 czerwiec 2012r.

Ząbkowice Ekspres Miejski

- - - - - - - - - - - - -

19.06.2012 w starostwie powiatowym w Strzelinie odbyła się sesja Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, na której naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowali walory obszaru pod kątem ich wykorzystania dla rozwoju geoturystyki. Jednym z punktów sesji było odsłanięcie wystawy Minerały i skały Wzgórz Strzelińskich i Lipowych, która na stałe prezentowana będzie w budynku starostwa.

program sesji

materiały z sesji

- - - - - - - - - - - - -

25.04.2012 w starostwie powiatowym w Strzelinie zorganizowano spotkanie informacyjne dla samorządów w sprawie utworzenia Geoparku. Na spotkaniu pracowanicy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Robert Tarka i mgr Krzysztof Moskwa przedstawieli koncepcję i sposób organizacji Geoparku.

materiały ze spotkania

Geopark na terenie naszego powiatu
Słowo Regionu nr 17(608) 2-8 maja -2012r.

Kamieniołomy z bliska
Gazeta Strzelińska nr 18(20) 9-15 maja -2012r.

www.jorganisciak.pl