Geostanowisko nr 2
Skałki pod szczytem wzgórza Garnczarek

Galeria