Geopark Przedgórze Sudeckie

 

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
(polsko czeski projekt współpracy)

 

Od marca 2018 roku zaczęliśmy realizować projekt o nazwie GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska (nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087). Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach.

Partner Wiodący: Geopark Ralsko o.p.s.
Partner Projektu: Muzeum Regionalne w Lubaniu, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Technická Univerzita v Liberci, MAS Chrudimsko, z.s., Česká geologická služba
Okres realizacji: 1.03.2018-28.02.2021
Dofinansowanie z EFRR: 438 374,75 EUR

Celem sieci współpracy GECON jest:

 • Stworzenie miejsca spotkań ludzi z szerokiego wachlarza instytucji w regionie przygranicznym (profesjonalistów, laików, wolontariuszy, studentów itp.), które łączy wspólny interes w dziedzinie
  badań, ochrony i popularyzacji geologicznego dziedzictwa przyrodniczego na czesko-polskim pograniczu - łączenie ludzi-instytucji-informacji.
 • Realizacja wspólnych działań.
 • Dążenie do ochrony lokalizacji geologicznych i dziedzictwa geologicznego wspólnego terytorium oraz zaangażowanie w te działania mieszkańców regionu przygranicznego.
 • Transgraniczna wymiana doświadczeń i wzrost poziomu świadomości o dziedzictwie geologicznym czesko-polskiego pogranicza.
 • Usuwanie barier w sferze współpracy na polsko-czeskim pograniczu.

Intencją projektu nie jest założenie nowej instytucji, co oznacza, że sieć kooperacyjna nie zostanie sformalizowana. Sieć kooperacyjna będzie prostym narzędziem, służącym do usprawnienia
komunikacji i współpracy między instytucjami, może korzystać z zaplecza partnerów projektu, którzy mają bogate doświadczenia i stabilną pozycję. Dojdzie do powiązania szeregu instytucji i organizacji
pozarządowych, w celu aktywnej współpracy, odbywać się będzie również systematyczny transfer informacji

Strona internetowa projektu: www.geogecon.com

Aktywności w roku 2018:

 • Wizyta studyjna w Krajowym Geoparku Ralsko (Geopark Ralsko o.p.s.) - 21-23.03.2018 [Foto archiwum]
 • Wizyta studyjna w Geoparku Przedgórze Sudeckie i Krajowym Geoparku Góra św. Anny (Geopark Przedgórze Sudeckie) - 13-16.06.2018 - [Relacja z wizyty studyjnej] [Foto archiwum]
 • Letnia szkoła - Geologia a nowoczesne technologie (MAS Chrudimsko, z.s., realizacja w Národním geoparku Železné hory) - 20-24.08.2018 [Foto archiwum]
 • Warsztaty - Geopark a fascynacja człowieka przyrodą (Muzeum regionalne w Lubaniu) - 4-5.10.2018 [Foto archiwum] [Newsletter]
 • Warsztaty - Dydaktyka w geologia i współpraca ze szkołami (Technická Univerzita v Liberci) 21-23.11.2018 [Foto archiwum] [Newsletter]

Aktywności w roku 2019:

 • Warsztaty - Geoparki jako społeczności (Geopark Ralsko o.p.s.) - 23-25.01.2019
 • Wizyta studyjna w Geoparku Czeski Raj (Technická Univerzita v Liberci )- 27-29.03.2019
 • Wizyta studyjna w Geoparku Łuk Mużakowa (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)- 24-26.04.2019
 • Wizyta studyjna w Geoparku Góry Żelazne (MAS Chrudimsko, z.s., realizacja w Národním geoparku Železné hory) - 10-12.06.2019
 • Letnia szkoła - Edukacja i geo-przewodnicy (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) - 20-24.08.2019
 • Warsztaty - Geopark i fascynacja przyrodą nieożywioną II (Muzeum regionalne w Lubaniu) - 23-24.09.2019
 • Warsztaty - Geoparki i zrównoważony rozwój (MAS Chrudimsko, z.s., realizacja w Národním geoparku Železné hory) - 13-15.11.2019