Geopark Przedgórze Sudeckie

 
 

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
(polsko czeski projekt współpracy)


Działanie SC4 - Wizyta studyjna w Geoparku Przedgórze Sudeckie i Goparku Góra ¶w. Anny

W dniach 13-16.06.2018 go¶cili¶my naszych Partnerów podczas zorganizowanej przez nas wizyty studyjnej. Chcieli¶my zaprezentować im nasz Geopark i przedstwić specyfikę jego funkcjoowania, a na wcze¶niejsz± pro¶bę naszych go¶ci udali¶my się również na rekonesans do Geoparku Góra ¶w. Anny.

W pierwszym dniu wizyty spotkali¶my się z włodarzami Gminy Piława Górna, gdzie go¶cie zapoznali się ze współpraca samorz±du lokalnego z Geoparkiem, a następnie zwiedzili¶my osiedle Braci Morawskich. W kopalnia Pilawa Górna zapoznali¶my się z działaniami kopalni na rzecz ¶rodowiska lokalnego, a takze z bliska przyjrzeli¶my się tamtejszym sławnym pegmatytom. W kamieniołomie Gnejsy we Włókach uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z mieszkańcami wsi Włóki zaangażowanymi w rewitalizację dawnego kamieniołomu i mogli przyjrzeć się efektom ich pracy.

W drugim dniu odwiedzili¶my sztolnię Robert w Szklarach, prowadzon± przez członka naszego Geoparku. Uczestnicy zapoznali się z problematyk± zagospodarowania wyrobiska podziemnego na cele turystyczne. Następnie udali¶my się na Wzgórza Strzelińskie, gdzie pokazali¶my Wzgórze Gromnik jako przykład geostanowiska kulturowego i Skałkę Goethego, gdzie zaprezentowali¶my osobliwo¶ci skalne i mineralogiczne Geoparku. Kolejnym punktem wizyty było Georetum w Arboretum Wojsławice - edukacyjny zbiór skał i minerałów z Przedgórza Sudeckiego. Na koniec dnia udali¶my sie do pobliskiej Piernikarni ¦l±skiej, gdzie go¶cie mieli okazję osobi¶ci zapoznać się z przykładem kultywowania tradycji piernikarstwa ¶l±skiego.

W trzecim dniu wizyta studyjna przeniosła się na teren Geoparku Góra ¶w. Anny. Jednego z trzech geoparków, które otrzymały dot±d w Polsce certyfikat Geoparku Krajowego. W drodze powrotnej odwiedzili¶my kopalnię Strzelin z najgłębszym czynnym wyrobiskiem granitu w Europie oraz Park Skalny

W ostatnim dniu celem wizyty była Kopalnia Złota w Złotym Stoku, która jest idelnym przykładem złożonego geoproduktu.

Materiały metodyczne do wizyty studyjnej: | wersja polska | wersja czeska |