GRA EDUKACYJNA
"ZNAJDŹ GRANIT STRZELIŃSKI"

KONTAKT

mail:


Granit jest najpospolitszą skałą magmową powstającą w wyniku krzepnięcia magmy podczas przemieszczania się jej w wyższe partie skorupy ziemskiej. Ze względu na dużą zawartość krzemionki należy do kwaśnych skał magmowych, do których zalicza się również granodioryt i tonalit. Łącznie tą grupę skał określa się mianem granitoidów.  O nazwie i przynależności systematycznej skał w obrębie granitoidów decyduje zawartość skaleni.

Zobacz tablicę o granicie znajdującą się w Parku Skalnym


Uproszczona klasyfikacja skał magmowych
home.agh.edu.pl/~szydlak/klasyfikacja_magmo.htm


Skały granitoidowe w Polsce  występują na powierzchni ziemi na Dolnym Śląsku oraz w Tatrach, natomiast w głębokim podłożu również w pasie od Zawiercia do Krakowa i w północno-wschodniej Polsce.  Na obszarze Dolnego Śląska na  szczególną uwagę zasługują znane powszechnie granitowe masywy Karkonoszy,  Strzegomia-Sobótki i Strzelina oraz "syenity" niemczańskie. Mniejsze znaczenie mają granitoidy izerskie (rumburskie i zawidowskie), granity Kudowy, granitoidy masywu kłodzko-złotostockiego oraz granitoidy jawornickie i bialskie w Masywie Śnieżnika.

 

Park Skalny w Strzelinie


Zmienność składu mineralnego, która wpływa między innymi na zabarwienie skały, a także różnorodność cech strukturalnych i teksturalnych powodują, że granitoidy z poszczególnych złóż (miejsc występowania) różnią się między sobą. Przyglądając się uważnie można zauważyć te różnice i starać się rozpoznać z którego złoża pochodzi dana skała. Na ścieżkach Parku Skalnego, naprzeciw dworca PKP w Strzelinie, znajduje się dziesięć pół wyłożonych różnymi granitoidami. Zadaniem jest wskazanie pola zbudowanego z granitu strzelińskiego. Trafność swojego wyboru można sprawdzić skanując kod QR znajdujący się na czarnej kostce bazaltowej w narożniku danego pola. Kod ten przeniosi na stronę internetową poświęconą danej odmianie skalnej.

Zapraszamy do Parku Skalnego w Strzelinie i życzymy powodzenia w rozpoznawaniu skał
Czy wiesz już, który to granit strzeliński?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeśli masz wątpliwości to musisz koniecznie przyjechać do Strzelina i przekonać się, która skała to granit strzeliński. To właśnie w Strzelinie wydobywając tę cenną skałę zrobiono w Ziemi "dziurę" o długości 650 m, szerokości 250 m i głębokości ponad 120 m. Dziś jest to największy kamieniołom granitu w Europie. Na wirtualnym spacerze po Strzelinie zajrzyj do kamieniołomu i zobacz jego ogrom.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi