Geopark Przedgórze Sudeckie

 

MAPY

Szkic geologiczny Geoparku Przedgórze Sudeckie
1758 x 2363 . . . . . . . . . . . 893 x 1200

Mapa geoturystyczna Wzgórz Strzelińskich i Lipowych
2400 x 1714 . . . . . . . . . . . 1200 x 857
Mapy topograficzne Masywu ¦lęży
online . . . . . . . . . rastrowa
         
MAPY SERYJNE
 
 
Mapy topograficzne i ortofotomapa
Mapy historyczne
Mapa hydrograficzna
Mapa sozologiczna
Mapa glebowo-rolnicza
  Mapy seryjne PIG-PIB w skali 1:50000
- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
- Mapa hydrogeologiczna Polski
- Mapa hydrogeologiczna Polski - Pierwszy poziom wodono¶ny - występowanie i hydrodynamika
- Mapa Geologiczno-¦rodowiskowa Polski
 

W Geoportalu dostępne s± m.in. następuj±ce usługi WMTS:
- Dane o charakterze katastralnym
- Numeryczny Model Terenu
- Mapa hydrograficzna
- Mapa sozologiczna

         
       
Mapy zagrożenia powodziowego
Mapy ryzyka powodziowego
(w formacie pdf)