Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Punkt 1. CMENTARZ BRACI MORAWSKICH
Położony w południowej części Piławy Górnej przy skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej i Staszica. Założony i poświęcony 16.03.1743 r. wraz z pierwszym pochówkiem Poszerzony w roku 1763. Pierwotnie na cmentarz wchodziło się przez bramę wykonaną z polnych kamieni. W 2. połowie XIX w. zastąpiono ją ozdobnym portalem wykonanym z piaskowca przez firmę kamieniarską brata Karla Thusta. Rozebrano ją w latach sziedemdziesiątych XX w. Cokoły jej widoczne są w alei parkowej na przedłużeniu ul. Wiejskiej
W 1843 r. Na cmentarzu znajdowało się 3500 opisanych płyt nagrobnych. Płyty nagrobne były w prostej, jednolitej formie. Płyty nagrobne były w prostej, jednolitej formie. W ten sposób wyrażona została naczelna zasada herrnhutów - braterska równość, która obowiązywała również po śmierci. Cmentarz został opuszczony w 1947 roku wraz z wyjazdem ostatnich Braci i zlikwidowany na początku lat 70. XX w. (obecnie część parku miejskiego). W 2006 r. powstało lapidarium z uratowanych 36 płyt nagrobnych.
 
Pozostałości bramy wejściowej
 
Lapidarium
 

Dawna brama na cmentarzu Braci Morawskich wykonana przez firmę Thust. Zdobiła wejście na cmentarz jeszcze w latach 70. XX w.
http://dolny-slask.org.pl/4273763,Pilawa_Gorna,Cmentarz_Braci_Morawskich_dawny.html

 
Dawny cmetarz Braci Morawskich
http://dolny-slask.org.pl/4273763,Pilawa_Gorna,Cmentarz_Braci_Morawskich_dawny.html

Po obejrzeniu lapidarium możemy skierować się na ulicę Szkolną lub podejść pod Górę Parkową.