Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Punkt 15. WYSTAWA SKAŁ I MINERAŁÓW
 W Miejskim O¶rodku Kultury znajduje się wystawa skał i minerałów. W gablotach zgromadzone s± minerały i skały z Piławy Górnej. Okresowo organizowane s± również wystawy z kolekcji mieszkańców miasta. 

Wystawa "Minerały Piławy Górnej otwarta 25 paĽdziernika 2014 roku
     
Jedna z wystaw czasowych
     
Po obejrzeniu wystawy kierujemy się wzdłuż ulicy Piastowskiej do budynku pod numerem 52, który znajduje się po prawej stronie.


14. Dworzec kolejowy
15. Wystawa skał i minerałów

16. Dom Karla Thusta