Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Punkt 2. OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (DAWNE GIMNAZJUM BRACI MORAWSKICH)
Wchodząc z Parku Miejskiego nie sposób przeoczyć okazałego gmachu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego, zarazem dawnego gimnazjum Braci Morawskich. Górujący nad Piławą trójskrzydłowy gmach wybudowano w latach 1894-1896 według projektu inspektora budowlanego F.Zeckela z Berlina w stylu neorenesansowym, z przeznaczeniem na szkołę i internat dla chłopców. Jest to budynek murowany, trzykondygnacyjny, na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitami na osi i krótkimi bocznymi skrzydłami. Kompleks służył również za obóz jeniecki dla oficerów rosyjskich podczas I Wojny Światowej.

Budynek ten zachował się w prawie niezmienionym kształcie. Jest on świetnym przykładem zastosowania dolnośląskich surowców skalnych w architekturze. Fundamenty i murki zbudowane są z dużych bloków lokalnego granodiorytu. Z kolei mniejsze detale architektoniczne, takie jak schody, kolumny, balustrady, gzymsy i okiennice, wykonane są z granitu strzegomskiego oraz piaskowca dolnośląskiego - słynnego materiału rzeźbiarskiego. Na szczególną uwagę zasługuje kunszt wykonania detali architektonicznych. Okna są w opaskach nad naczółkami, a od zachodniej strony w oknach zachowały się witraże przedstawiające miasta Śląska. (m.in. wrocławski ratusz), Wewnątrz pozostały drewniane stropy jadalni i auli. 

 

Lata 1900-1925
http://dolny-slask.org.pl/944554,foto.html?idEntity=512872
 

Piaskowcowe okiennice i płaskorzeźby

Widok od frontu - piaskowcowe obramowania okien, i portal wejściowy, podpiwniczenie z sjenitu i granitowe schody wejściowe.

Witraż

Witraż w oknie klatki schodowej

Drzwie wejściwe do auli

Aula

Sufit w jadalni

Kierujemy się na plac Piastów Śląskich - centrum osiedla Braci Morawskich