Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Punkt 4. ZABUDOWANIA WZDŁUŻ ULICY PIASTOWSKIEJ

Przejeżdżając ul. Piastowską od pl. Piastów Śląskich do ul. Groszowieckiej, po obydwu stronach drogi, mijamy charakterystyczne zabudowania Osiedla Braci Morawskich. Pod numerem 80 znajduje się najstarszy dom osiedla - Dom Wdowców. Wybudowano go w 1743 r. Pierwotnie mieściła się w nim szkoła dla chłopców, jednak po dwudziestu latach zamieszkali w nim wdowcy.

Budynki wzdłuż ul. Piastowskiej ukazują nie tylko styl budowy w dawnych czasach, lecz również stanowią swoisty przegląd kamienia budowlanego, dostępnego w okolicy. W elewacje wbudowane zostały lokalne gnejsy i migmatyty, a także granity strzegomskie, piaskowce dolnośląskie i polodowcowe głazy narzutowe. Warto też zwrócić uwagę na obramienia drzwi i okien.


Zabudowania wzdłuż ul. Piastowskiej
 

Dom wdowców - nr 80

Ozdobna brama wejściowa, marmurowe schody i zdobienia z piaskowca w domu pod nr 65
 

Okładzina z łupka bocznych elewacji budynków

Przemierzając dalej ul. Piastowską, po lewej stronie, naszym oczom ukazuje się nowoczesny budynek Urzędu Miasta (Piastowska 69)