Geopark Przedgórze Sudeckie

 

OBIEKTY OCHRONY PRZYRODY

Rezerwaty przyrody
1. Skałki Stoleckie [1] [2] [3]
2. Muszkowicki Las Bukowy [1] [2] [3]
3. Góra ¦lęża [1] [2]
4. Góra Radunia [1] [2] [3]
5. Ł±ka Sulistrowicka [1] [2]

Parki krajobrazowe
1. ¦lężański Park Krajobrazowy [1]
2. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy [1]

Obszary chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie [1]

Obszary Natura 2000
Obszary Ochrony Siedlisk (OOS)
1. PLH020040 Masyw ¦lęży
2. PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie
3. PLH020099 Kiełczyn
4. PLH020082 Wzgórza Niemczańskie
5. PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy
6. PLH020012 Skałki Stoleckie
7. PLH020104 Łęgi koło Chałupek
8. PLH020074 Wzgórza Strzelińskie
9. PLH020098 Karszówek
10. PLH020055 Przeplatki nad Bystrzyc±
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
1. PLB020004 Zbiornik Mietkowski

Pomniki przyrody (nieożywionej)
1. Gnejsy na Włókach - Włóki, gm. Dzierżoniów
2. Głaz narzutowy granitowy - Błotnica, gm. Złoty Stok
3. Skalickie Skałki - Skalice, gm. Ziębice (projektowany)

Stanowiska dokumentacyjne
1. Skałka Goethego - Krzywina gm. Przeworno (projektowane)

Użytki ekologiczne
1. Kurka wodna
2. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 2
3. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 3
4. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 5
5. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 7
6. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 8
7. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 6
8. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 1
9. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 4
10. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 9
11. Paprocie serpentynitowe w Masywie ¦lęży stanowisko nr 10

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
1. Skalna [1] [2]
2. Wzgórza Strzelińskie [1]