Geopark Przedgórze Sudeckie

 

III Rajd Geoturystyczny
po Piławie Górnej

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w organizowanym przez Geopark Przedgórze Sudeckie, Urząd Miasta Piława Górna oraz Studenckie Koło Naukowe Gologów Uniwersytetu Wrocławskiego, III Rajdzie Geoturystycznym. Organizacja Rajdu związana jest z otwarciem ścieżki geoturystycznej po PIławie Górnej. Zapewniamy wiele atrakcji i dobrą zabawę. Podczas rajdu zgłębicie tajniki walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Piławy Górnej . Organizatorzy gwarantują: wykwalifikowanego przewodnika, niezbędne materiały (mapkę trasy Rajdu i szczegółowy opis trasy), wyżywienie (po przejściu trasy rajdu), nagrody niespodzianki w przewidzianych w programie Rajdu konkursach.

  Data: 1.10.2016  
       
  Trasy:

Trasa Geoturystyczna po Piławie Górnej

 
       
  Zbiórka i rejestracja uczestników: Plac przed kościołem św. Marcina godz. 9.45
 
       
  Zakończenie: Pałac Gladishof (Zamczysko) g.15.30  
       
  Zgłoszenia: Zgłoszenia uczestników przyjmujemy e-mailowo do dnia 28.09.2016:  
       
  Opłata: 10 zł - osoby dorosłe, 5 zł - dzieci i młodzieź szkolna. Opłatę należy wnieść na konto Geoparku: 40 1750 0012 0000 0000 3140 9535 lub uiścić w dniu Rajdu.  

   

Ulotka Rajdu