Muszkowicki Las Bukowy

Około 10 km na zachód od Henrykowa w okolicach Muszkowic znajduje się muszkowicki las na obszarze którego ponad pół wieku temu utworzono rezerwat przyrody "Muszkowicki las bukowy" zwany dawniej "Bugajem". Obejmuje ponad 16 ha powierzchni. Utworzono go dla zachowania i ochrony naturalnego lasu bukowego, fragmentów grądu dębowo - grabowego i przy strumykowych łęgów. 70% drzewostanu rezerwatu stanowią buki. Niektóre mają powyżej 250 lat i ponad metr średnicy. W domieszce występuję również dęby, graby i lipy. Łęg jesionowo wiązowy rosnący nad potokiem, stanowi 26 % powierzchni rezerwatu. Jest to obecnie bardzo rzadki typ lasu. Z osobliwych roślin runa leśnego na uwagę zasługuje: skrzyp olbrzymi, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilcze łyko, czworolist pospolity, wilczomlecz kątowaty, kokoryczka wielokwiatowa, zerwa kłosowa, kościenica wodna i wiele innych. Stary drzewostan sprzyja gnieżdżeniu się licznych rzadkich ptaków. Ponadto, występuje tu bogata fauna bezkręgowców. Niektóre z tych zwierząt są bardzo rzadkie w Polsce, np. ślimak karpacki, oraz ślimak obrzeżony. Muszkowicki las bukowy zachwyci nas o każdej porze roku. Wiosną, naszym oczom ukaże biały kobierzec śnieżycy i przebiśniegów. Już od kwietnia, konary buków pokryją się młodą, soczystą zielenią listowia kontrastującą z popielatym pniem. Z nadejściem jesieni, las bukowy czaruje czerwienią i purpurą liści.
W obrębie rezerwatu Muszkowickiego lasu bukowego Zameczny Potok, którego źródła znajdują się nieopodal na zachód, tworzy efektowną dolinę, wciśniętą pomiędzy dwa szczyty: Górę Zameczną i Bucznik, które wznoszą się odpowiednio na 281 i 277 m n.p.m. Rzeka na znacznym odcinku płynie po płaskim dnie zbudowanym z osadów, które rzeka sama naniosła w trakcie holocenu a więc w ciągu ostatnich 10 tys. lat. W obrębie tego wyrównanego dna rzeka wielokrotnie zakręca, a zjawisko takie nazywamy meandrowaniem.
Warto odwiedzić to miejsce również ze względu na znajdujące się tu kurhanowe cmentarzyska kultury łużyckiej, stanowiące cenny zabytek archeologiczny. Składają się one z 29 kurhanów, zgrupowanych w czterech zespołach pochodzących z okresu od neolitu po wczesne średniowiecze.

 

Wykorzystano: Misto i gmina Ziębice jakich nie znacie. Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "DUCATUS