Geopark Przedgórze Sudeckie

 

APLIKACJA GeoWNS

Aplikacja GeoWNS wprowadza w świat ponad 100 występujących na terenie Geoparku geoatrakcji. Szczegółowe dane zawiera dedykowana aplikacji strona internetowa. Planowana jest dalsza rozbudowa aplikacji o nowe punkty jak i obszary.

Aplikacja GeoWNS v. 1.3 - 87 MB
system operacyjny: Android

 


Aplikację można pobrać również w Google Play.
Aplikacja współpracuje z odbiornikami GPS zintegrowanymi z telefonami umożliwiając lokalizację geoatracji w stosunku do aktualnej pozycji. Obsługa mapy:
  Mapa a trybie przesuwającego się kursora pozycji
  Mapa w trybie zablokowania kursora pozycji na środku ekranu
  Widok aktualnej pozycji na mapieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi