Nasze działania

III Rajd Geoturystyczny po Piławie Górnej (01.10.2016) - wspólnie z Gminą Piława Górna
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

Geologiczn geocaching na Przedgórzu Sudeckim (VIII-X.2016)- Partnerzy projektu: Geopark Przedgórze Sudeckie, Gminy: Dzierżoniów, Piława Górna, Sobótka, Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Starostwo Powiatowe w Strzelinie, Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego

- - - - - - - - - - - - -

Dzień otwarty Kopalni Piława Górna (25,.06.2016)
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

Dzień otwarty Kamieniołomu Strzelin (03.05.2016)
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

II Rajd Geoturystyczny po Masywie Grochowej-Braszowic (03.10.2015) - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego -
Umowa nr DZ-S/387/15
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

Przewodnik geoturystyczny po ziemi ząbkowickiej - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego -
Umowa nr 01742-6930-UM0143173/14

Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów. Instytucja zarządzająca - Ministerstwi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- - - - - - - - - - - - -

Portal internetowy o geoatrakcjach i wybranych walorach turystycznych Wzgórz Strzelińskich, Lipowych i Dębowych - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego

- - - - - - - - - - - - -

Skarby naszego regionu - Park Skalny - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego -
Umowa nr 02006-6930-UM0143395/14
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów. Instytucja zarządzająca - Ministerstwi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[O Parku Skalnym]

- - - - - - - - - - - - -

Udział w XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki (23.10.2014)
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

I Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich (04.10.2014) - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego -
Umowa nr DS-T/1177/14
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -

Walory przyrodnicze ziemi ząbkowickiej i ich wykorzytanie dla rozwoju turystycznego regionu (Konferencja w dniu 16.10.2014) - Urząd Marszałkowiski Województwa Dolnośląskiego -
Umowa nr 01852-6930-UM0143173/14
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów. Instytucja zarządzająca - Ministerstwi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[Relacja]

- - - - - - - - - - - - -