Geopark Przedgórze Sudeckie

 

PRZEDGÓRZE SUDECKIE KULTURALNIE

Dni i Noce Krzywej Wieży Dni i Noce Krzywej Wieży" to jedno z dwóch sztandarowych wydarzeń kulturalnych miasta Z±bkowice ¦l±skie. Głównym celem imprezy jest promocja unikalnego zabytku jakim jest Krzywa Wieża. Na czas "Dni i Nocy Krzywej Wieży" całe miasto tętni życiem. Od rynku, po tereny plantów zamkowych odbywaj± się liczne happeningi teatralne, malarskie i rzeĽbiarskie, koncerty, wystawy, konkurencje sportowe i terenowe gry historyczne.
Z±bkowice ¦l±skie
przełom czerwca i lipca
Weekend z Frankensteinem  Organizatorzy "upiornej" imprezy zapraszaj± na koncerty, pokazy oraz inne liczne atrakcje m.in.  pokazy rzemiosła katowskiego i procesu inkwizycyjnego. Organizatorami imprezy s±: Gmina Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowicki O¶rodek Kultury oraz O¶rodek Sportu i Rekreacji w Z±bkowicach ¦l±skich.
Z±bkowice ¦l±skie
sierpień
Festiwal Księstwa Ziębickiego  ¦redniowieczne stroje, rycerze i klimat sprzed kilkuset lat - tak w skrócie wygl±dał ziębicki rynek podczas Festiwalu Księstwa Ziębickiego.
Ziębice
czerwiec
Festiwal Muzyczny im. Alojzego Tauxa Festiwal po¶więcony muzyce urodzonego w Braszowicach muzyka i kompozytora - Alojzego Tauxa. Koncerty festiwalowe odbywaj± się w ko¶ciele parafalnym pw. ¦w. Wawrzyńca w Braszowicach i w ko¶ciele parafialnym pw. ¦w. Jadwigi w Z±bkowicach ¦l±skich. 
Braszowice, Z±bkowice ¦l±skie 
paĽdziernik
     

 

 

 

[strona w przygotowaniu]