Geopark Przedgórze Sudeckie

 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
GEOPARK PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Do głównych zadań geoparków należy zabezpieczenie i ochrona obiektów przyrodniczych, a także kulturowych, promowanie wiedzy o historii Ziemi, rozwijanie edukacji i turystyki poprzez wykorzystanie walorów naturalnych w ujęciu zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy geologicznej poprzez wydawnictwa i publikacje. W celu realizacji tych zadań w 2013 roku powołano Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie z siedzibą w Strzelinie, będące Lokalną Organizacją Turystyczną. W 2016 roku zmieniło ono nazwę na Geopark Przedgórze Sudeckie.

Cele działalności Geoparku Przedgórze Sudeckie

  1. Wdrażanie strategii rozwoju turystyki i ochrona georóżnorodności i na obszarze Geoparku.
  2. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze Geoparku.
  3. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Geoparku.
  4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu Geoparku.
  5. Działalność oświatowa, szkoleniowa i edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi.
  6. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
  7. Działania na rzecz ochrony środowiska

Obszar działania

Obszar działania Geoparku obejmuje centralną część Przedgórza Sudeckiego oraz tereny ościenne Sudetów i Niziny Śląskiej. Z punktu widzenia geologicznego na terenie tym położonym w obrębie wschodniej części bloku przesudeckiego, na wschód od bloku gnejsowego Gór Sowich wyróżnia się, generalnie, następujące jednostki geologiczne:
- metamorfik Imbramowic
- masyw Strzegom-Sobótka (częśc wschodnia)
- masyw Ślęży
- masyw Gogołów-Jordanów
- strefa Niemczy z masywem Szklar,
- masyw Braszowic-Brzeźnicy
- pasmo Kamieńca,
- masyw Strzelina (pasmo Kamieńca i masyw Strzelina bywają też wydzielane wspólnie jako pasmo Kamieńca--Strzelina),
- metamorfik Doboszowic
- masyw Niedźwiedzia.
Ponadto, bezpośrednio na wschód od masywu Niedźwiedzia, położone są niewielkie wychodnie skał krystalicznych znanych jako gnejsy z Lipnik, a dalej ku SE w rejonie Maciejowic występują łupki łyszczykowe i gnejsy z żyłami granitów.

  Data rejestracji: 29.08.2013   Regon 022257064  
  KRS 0000474914   NIP 9141563678  

Numer konta bankowego: 40 1750 0012 0000 0000 3140 9535

Zarząd Geoparku
Robert Tarka Prezez Zarządu
Katarzyna Zboińska Wiceprezes Zarządu
Izabela Zamirska-Rajek Skarbnik
Hanna Buczkowska Członek Zarządu
Bartosz Jawecki Członek Zarządu
Krzysztof Moskwa Członek Zarządu
Jerzy Organiściak CzłonekZarzšdu
   
Komisja Reawizyjna  
Teresa Oberc-Dziedzic Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stanisław Madej Członek Komisji Rewizyjnej
Mateusz Szadkowski Członek Komisji Rewizyjnej
   

Statut Geoparku Przedgórze Sudeckie

Uchwała nr 3/2017 w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej na rzecz Geoparku Przedgórze Sudeckie

Deklaracja członkowska: [Word] [PDF]