Zapytania o cenę

26.05.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: Tłumaczenia z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie tłumaczenia ustnego - symultaniczne i konsekutywne dla uczestników podczas wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu "GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Termin realizacji usługi: 13-16.06.2018.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zapewnienie tłumaczenia ustnego - symultaniczne i konsekutywne z języka polskiego na czeski i języka czeskiego na polski od dnia 13.06.2018 do 16.06.2018
MIejsce realizacji usługi: Geopark Przedgórze Sudeckie, Geopark Góra św. Anny (Polska) - Zamawiający zapewnia transport pomiędzy poszczególnymi punktami wizyty studyjnej:
13.06 w godz. 10.00-19.00
14.06 w godz. 9.00-20.00
15.06 w godz. 9.00-18.30
16.06 w godz. 10.00-14.30

W ramach usługi wymagamy:
1. Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych dla ok. 21 uczestników
2. Zakres tematyczny tłumaczeń obejmuje terminologię specjalistyczną z zakresu: geologii, geoturystyki, ochrony środowiska
2. Koszty dojazdu na miejsce wykonywanych tłumaczeń leżą po stronie Wykonawcy,
3. Po wykonaniu zadania należy wystawić fakturę na której umieszony musi być numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2018
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który przedłożył najkorzytniejszą ofertę.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 


26.05.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: Przygotowanie projektu, skład, korekta językowa i wydruku broszury informacyjnej


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie projektu, skład, korekta językowa i wydruku broszury informacyjnejdla o Geoparku Przedgórze Sudeckie w dwóch wersjach językowych (polskiej i czeskiej) dla uczestników wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu "GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Termin realizacji usługi: 10.06.2018.
Przedmiotem zamówienia jest:
Przygotowanie i wydruk broszury informacyjnej
Format 2DL lub 210x210
Środek kreda 130 g
Nadruk 4/4
Ilość stron 16 (bez okładki)
Okładka kreda ok 25 g, foliowanie błysk 1/0, nadruk 4/4
Oprawa zeszytowa
Nakład 100 egz

W ramach usługi wymagamy:
1. Korektę językową i tłumaczenie materiałów na j. czeski
2. Przygotowanie projektu i skład matariałów
3. Wydruk materiałów i dostarczenie do siedziby Zamawiającego
4. Po wykonaniu zadania należy wystawić fakturę na której umieszony musi być numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

Termin składania ofert: do dnia 04.06.2018
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który przedłożył najkorzytniejszą ofertę.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 


26.05.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: wyżywienie dla uczestników projektu


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w postaci obiadów dla uczestników wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu "GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Termin realizacji usługi: 13-16.06.2018.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zapewnienie 4 obiadów dla ok. 21 uczestników projektu od dnia 13.06.2018 do 16.06.2018
MIejsce realizacji usługi:
13.06 - okolice Piławy Górnej - około godz. 14.00
14.06 - okolice Strzelina lub Niemczy - około godz. 14.00
15.06 - okolice Góry św. Anny - około godz. 13.30
16.06 - okolice Złotego Stoku - około godz. 13.30
Usługa może być realizowana w odległości max. 15 min. jazdy autokarem od wskazanej lokalizacji.

W ramach usługi wymagamy:
1. Obiad musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką / surówką. Do obiadu muszą być serwowane zimne napoje a dodatkowo również kawa i herbata.
2. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka.
3. Należy zapewnić podanie posiłków szczególnych (wegetariańskich/wegańskich/itp.) dla min. 3 osób, o których wykonawca zostanie poinformowany na 7 dni przed realizacją usługi.
4. Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
5. Menu poszczególnych posiłków ustala Oferent przy akceptacji Zamawiającego
6. Po wykonaniu zadania należy wystawić fakturę na której umieszony musi być numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 oraz dołączone menu.

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2018
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Dopusza się złożenie oferty wariantowej obejmującej wybrane dni.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który przedłożył najkorzytniejszą ofertę.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 


26.05.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: transport autokarowy


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przewóz uczestników wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu "GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Termin realizacji usługi: 13-15.06.2018.
Zamówienie obejmuje:
Transport ok. 21 osób. na trasach:
1. 13.06 godz. 11.00-17.00: Kolonia Budzów - Włóki - Piława Górna - Kolonia Budzów
2. 14.06 godz. 9.00-19.00 Kolonia Budzów - Szklary Huta - Przełęcz pod Gromnikim - Krzywina - Arboretum Wojsławice - Niemcza - Ząbkowice Śląskie - Kolonia Budzów
3. 15.06 godz. 9.00-18.30 Kolonia Budzów - Góra św. Anny - Strzelin - Kolonia Budzów

W ramach usługi wymagamy:
1. Przewozy uczestników wizyty odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób.
2. Wykonawca ubezpiecza pojazd i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem
3. W przypadku awarii podstawionego do wykonania usługi pojazdu, powodującej, że niemożliwe jest uruchomienie pojazdu lub jazda nim naraża jego pasażerów na niebezpieczeństwo lub jest niezgodna z przepisami prawa Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić inny pojazd o tych samych parametrach i tym samym standardzie, na własny koszt.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin wykonania usługi, o czym wcześniej poinformuje Wykonawcę.
5. Po wykonaniu zadania należy wystawić faktury na których umieszony musi być numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2018
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który przedłożył najkorzytniejszą ofertę.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 


06.05.2018.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: nocleg i wyżywienie dla uczestników projektu


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie noclegów i wyżywienia (w postaci śniadań i kolacji) dla uczestników wizyty studyjnej w ramach realizacji projektu "GECON - geologiczna przygraniczna sieć kooperacji", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Termin realizacji usługi: 13-16.06.2018.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zapewnienie noclegów i wyżywienia (śniedanie i kolacje) dla ok. 21 uczestników projektu od dnia 13.06.2018 do 16.06.2018 na obszarze Geoparku Przedgórzu Sudeckim

W ramach usługi wymagamy:
1. zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (max.4 osobowych)
2. Standard hotelu/ pensjonatu/ ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii.
3. Zapewnienie nieodpłatnie sali do spotkań roboczych uczestników wizyty studyjnej.
4. Zapewnienie wyżywienia w postacji śniadania i kolacji bezpośrednio w ośrodku lub w odległości maksymalnie 5 minut drogi pieszo - śniadanie może być w formie stołu szwedzkiego. Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju (herbata), wody mineralnej oraz soku
5. Należy zapewnić podanie posiłków szczególnych (wegetariańskich/wegańskich/itp.) dla min. 3 osób, o których wykonawca zostanie poinformowany na 7 dni przed realizacją usługi.
6. Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
7. Menu poszczególnych posiłków ustala Oferent przy akceptacji Zamawiającego.
8. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka.
9. Po wykonaniu zadania należy wystawić faktury na których umieszony musi być numer projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 oraz w przypadku usługi wyżywienia dołączone menu

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2018
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Nie dopuszcza sie złożenia oferty wariantowej (tylko noclegi lub tylko wyżywienie)
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT, osobno dla usługi noclegowej i wyżywienia
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
W przypadku przekroczenia budżetu szkolenia zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który przedłożył najkorzytniejszą ofertę.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 02.08.2017.

Zapytanie ofertowe dotyczące: usługi cateringowej podczas konferencji w dniach- 22-24 września 2017.

Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringowa w ramach konferencji pt. III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT "od geoedukacji do innowacji" dofinanowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin i miejsce realizacji usługi: 22-24.09.2017, teren Arboretum Wojsławice w Niemczy, Strzelin, Piława Górna
Zamówienie obejmuje:
1. Całodzienny serwis kawowy w dniach 22-24.09.2017 dla 80 osób, teren Arboretum Wojsławice w Niemczy
Przerwa kawowa powinna zawierać co najmniej :
♦ kawa (sypana, rozpuszczalna), herbata (tradycyjna, owocowa, zielona) wraz z dodatkami: cukier (nie mniej niż 4 g/os), cytryna, mleko (co najmniej 50 ml na osobę),
♦ ciastka kruche co najmniej 4 rodzaje (co najmniej 100 g na osobę).
♦ owoce (co najmniej 150 g/osobę)
♦ soki owocowe 100 % 3 rodzaje (co najmniej 500 ml na osobę),
♦ woda gazowana i niegazowana butelkowana (butelki 0,5 l) co najmniej 2 butelki na osobę.

2. Obiad 22 i 23.09.2017 dla 40 osób w Strzelinie i 40 osób w Piławie Górnej
♦ sałaty i sałatki - łącznie co najmniej 150 g na osobę,
♦ zupy - co najmniej 250 ml na osobę,
♦ danie główne łącznie z dodatkami - co najmniej 450-500 g na osobę, w tym składnik mięsny, rybny lub jarski nie mniej niż 150 g na osobę,
♦ jako dodatek rozumie się ziemniaki, ryż, kasza,
♦ woda, soki co najmniej 350 ml na osobę

3. Kolacja w formie grilla w dniu 22.09.2017 dla 80 osób, teren Arboretum Wojsławice w Niemczy
♦ 3 rodzaje dań z grilla z uwzględnieniem mięs: karkówka, kiełbasa, kaszanka,
♦ 2 rodzaje sosów,
♦ 2 rodzaje pieczywa ciemne i jasne,
♦ warzywa grillowane,
♦ dodatki typu ogórek kiszony, konserwowy, pomidory
♦ 2 rodzaje deserów,
♦ kawa, herbata, soki, woda - nielimitowane.

4. Uroczysta kolacja w dniu 23.09.2017 dla 80 osób, teren Arboretum Wojsławice w Niemczy
Menu zawierać musi co najmniej:
♦ sałaty z dodatkami (co najmniej 2 rodzaje),
♦ 4 przystawki na zimno, sery, wędliny, ryby (w ilości co najmniej 150 g na osobę po obróbce termicznej)
♦ 3 dania główne na gorąco do wyboru (w tym jedno wegetariańskie),
♦ dodatki skrobiowe (co najmniej 3 rodzaje do wyboru, np. ryż, ziemniaki, kasza itp.),
♦ desery np. mus, krem lub sałatka owocowa.
♦ kawa, herbata, soki, woda - nielimitowane.

5. Lunch w dniu 24.09.2017 dla 80 osób, teren Arboretum Wojsławice w Niemczy
Lunch powinien być zaserwowany w formie tzw. bufetu szwedzkiego, posiłki ciepłe w bemarach. Na lunch powinny składać się:
♦ danie mięsne gorące, danie rybne gorące, danie wegetariańskie gorące,
♦ dodatek typu ziemniaki/ryż/kasza,
♦ warzywa gotowane,
♦ surówka ze świeżych warzyw
♦ woda, soki co najmniej 350 ml na osobę

Szczegółowe menu zostanie uzgodnione z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym terminem konferencji

Termin składania ofert: do dnia 20.08.2017
Forma składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail (geoptodukt2017@geopark.org.pl)
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

 


01.08.2017.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: wydruku 2 publikacji konferencyjnych wraz z projektem, składem i korektą językową wraz z dostawą.

Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wydruku 2 publikacji konferencyjnych wraz z projektem, składem i korektą językową wraz z dostawą w ramach konferencji pt. III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT "od geoedukacji do innowacji" dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji usługi: 15.09.2017.
Zamówienie obejmuje:

1. Monografia A5
Środek kreda 130 g
Nadruk 4/4
Ilość stron 48
Okładka kreda ok 300 g, foliowanie błysk 1/0, nadruk 4/4
Oprawa zeszytowa
Nakład 120 egz.

2. Monografia B5 (235x165 mm)
Środek offset 80 g
Nadruk 1/1
Ilość stron ok. 152
Okładka kreda 170 g + foliowanie błysk 1/0, nadruk 4/0
Oprawa szyto-klejona
Nakład 120 egz.

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2017
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

 


01.08.2017.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych.

Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych ramach konferencji pt. III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT "od geoedukacji do innowacji" dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji usługi: 15.09.2017.
Zamówienie obejmuje:
1. Identyfikator ok 105 x 75 mm, druk cyfrowy + laminowanie ze smyczą
2. Torba bawełniana 145g/m2, 100% bawełna, 37x40cm, uchwyt 70cm(długi), kolor ecru wraz z nadrukiem 4/0
3. Teczka dwubigowa, A4, kreda 350g, 4/0, bez gumki
4. Długopis plastikowy nadruk UV
5. Notes A5, 4/0, offset 80g + okładka kreda mat 170g, 25 kartek w bloczku
6. Kubek ceramiczny z nadrukiem 4/0 (poj. kubka ok. 330 ml)

Ilość: 90 kompletów
Termin składania ofert: do dnia 14.08.2017
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
<

 


01.08.2017.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi: transport autokarowy.


Nazwa i adres zamawiającego: Geopark Przedgórze Sudeckie, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przewóz osób podczas warsztató terenowych w ramach konferencji pt. III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT "od geoedukacji do innowacji" dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji usługi: 22-23.09.2017.
Zamówienie obejmuje:
Transport każdego dnia dwóch grup po ok. 40 osób. na trasach:
1. Niemcza (Arboretum Wojsławice) - Góra Gromnik - Skałka Goethego - Kopalnia Strzelin - Niemcza (Arboretum Wojsławice)
2. Niemcza (Arboretum Wojsławice) - Przełom Piekielnego Potoku (Gilów) - Kopalnia Piława Górna - Szklary Huta (Sztolnia "Robert") - Niemcza (Arboretum Wojsławice)

Orientacyjny czas warsztatów terenowych każdego dnia: ok. 5 h.
1 dzień w godz. 11.45-16.45
2 dzień w godz. 9.30-14.30

Termin składania ofert: do dnia 22.08.2017
Sposób składania ofert: droga pocztowa (liczy się data dotarcia oferty do siedziby zamawiającego), e-mail:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

  

25.10.2014. W związku z realizacją projektu "Skarby naszego regionu - Park Skalny" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Transport z terenu powiatu strzelińskiego i ustawienie 9 brył skalnych, o wadze ok.5 T każda, na terenie Parku Skalnego w Strzelinie
2. Transport skał do pól gry dydaktycznej (ok. 1000 km)
3. Ułożenie kostki granitowej 4/6 wokół 9 brył skalnych w ilości do 3 m2 przy każdej
4. Montaż tablic (2 szt.) i tabliczek informacyjnych (9 szt.)

Termin realizacji: poz. 1, 2 - do 15.11.2014, poz. 3 i 4 do 5.12.2014
Oferty należy składać pisemnie do dnia 5.11.2014 r.
na adres:
Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
ul. Rybna 2.
57-100 Strzelin
lub na email:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

------------------------

22.10.2014. W związku z realizacją projektu "Skarby naszego regionu - Park Skalny" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Stelaże metalowe tablic informacyjnych o powierzchni informacyjnej ok. 140x100 (1 szt.), ok. 100x70 cm (1 szt.)
2. Granitowe słupki informacyjne o wymiarze 12x25x100 cm. - 9 szt.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 29.10.2014 r.
na adres:
Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
ul. Rybna 2.
57-100 Strzelin
lub na email:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

------------------------

20.08.2014. Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Dostarczenie 120 sztuk mininotatników z długopisem i smyczą.
2. Wydruk ulotki rajdowej (format A4, kolor: 4/4) - nakład 120 szt.
3. Wykonanie znaczka okolicznościwoego - 120 szt.
4. Dosterczenie posiłów regeneracyjnych (kiełbasa grilowa, bułka, napój) dla 120 osób 2 dniu 4.10.2014 w miejscowości Jegłowa

Oferty należy składać pisemnie do dnia 10.09.2014 r.
na adres:
Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
ul. Rybna 2.
57-100 Strzelin
lub na email:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

------------------------

20.08.2014 W związku z realizacją projektu "Przewodnik geoturystyczny po ziemi ząbkowickiej" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie aplikacji na platformę Android dla potrzeb obsługi bazu dany geostanowisk. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie:

- mechanizmu do przechowywania opisu geostanowisk 
- głównego layoutu aplikacji i ekranu startowego,  
- ekranu wyboru geostanowisk (nazwa, lokalizaca), 
- ekranu opisu geostanowiska z zaznaczeniem na mapie,  
- projektu funkcjonalnego,
- grafiki,
- mechanizmu wyświetlania lokazliacji za pomocą geolokalizacji oraz wykonanie prac IT.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu projekt interfejsu produktu do akceptacji i naniesie ewentualne zmiany.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 30.09.2014 r.
na adres:
Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
ul. Rybna 2.
57-100 Strzelin
lub na email:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie

------------------------

18.07.2014. W związku z realizacją projektu "Walory przyrodnicze ziemi ząbkowickiej i ich wykorzytanie dla rozwoju turystycznego regionu" wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, os IV LEADER, dzialanie 413 "Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie malych projektów Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Organizację kateringu konferencyjnego dla 80 osób w dniu 16.09.2014 w Ząbkowicach Śląskich obejmującego:
- dostawę napojów - kawa, herbata, woda mineralna, soki
- drobny poczęstunek w systemie koreczków i tartinek, ciastka konferencyjne
2. Wydruk publikacji konferencyjnej (papier 80 g, stron 120, format B5, wydruk cz-b, okładka miękka, kolorowa, korekta językowa)
3. Wyknanie materiałów konferencyjnych obejmujących:
- długopis z logo - 150 szt.
- bloczek konferencyjny A4, 25 kartek - 150 szt.
- teczka ofertowa A4 - 150 szt.

Oferty należy składać pisemnie do dnia 25.07.2014 r.
na adres:
Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
ul. Rybna 2.
57-100 Strzelin
lub na email:

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie