Geopark Przedgórze Sudeckie

 

PARK SKALNY

W Strzelinie na skwerku naprzeciw dworca PKP, za zgod± Gminy Strzelin, ustawili¶my 9 był skalnych prezentuj±cych skały eksploatowane na terenie powiatu strzelińskigo. Ustawili¶my również dwie tablice. Pierwsza jest map± geoturystyczn± Wzgórz Strzelińskich i Lipowych, na której można zobaczyć m.in. gdzie występuj± skały zgormadzone w Pakru Skalnym. Druga przybliża nam granit - a więc podstawow± wiedzę o tej skale, tak ważnej dla Strzelina. W Parku Skalnym znajduje się również gra edukacyjna pt. "ZnajdĽ granit strzeliński", która polega na rozpoznaniu granitu strzelińskiego w¶ród pól znajduj±cych się na ¶cieżkach skweru a wyłożonych różnymi odmianami skalnymi. - Zobacz na czym polega gra 

maj 2015

zima 2014/2015

Skały zgromadzone w Parku Skalnym

Gnejs ze Strzelina - Gęsiniec
Gnejs oczkowy ze Stachowa - Strzelin I
Kwarcyt i łupek kwarcytowy - Jegłowa
Bazalt - Janowiczki
Tonalit - Gęsiniec
Granit dwułyszczykowy - Górka Sobocka
Granit biotytowy, ¶rednioziarnisty - Strzelin II
Granit biotytowy, drobnoziarnisty - Strzelin II
Granit dwułyszczykowi - Strzelin I

Zdjęcia z przewozu i ustawiania brył skalnych - listopad 2014

   
   

Tak było

 

Park Skalny został zrealizowany w wyniku realizacji projektu pt. "Skarby naszego regionu - Park Skalny" współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o¶ IV LEADER, działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategiii Rozwoju w zakresie małych projektów.