Geopark Przedgórze Sudeckie

 

PRODUKTY LOKALNE

Produkt lokalny produkowany jest w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny może być dla mieszkańców danego regionu codzienny, pospolity, natomiast dla osób odwiedzaj±cych stanowi co¶ wyj±tkowego i specyficznego. Produkty lokalne z Przedgórza Sudeckiego s± niepowtarzalne i s± miłym wspomnieniem spędzonych tu chwil.

 

W przygotowaniu