Geopark Przedgórze Sudeckie

 

"Inspiracje, dobre i złe przykłady - podróż studialna dla Ziemi Strzelińskiej"

18.10.2019

Wyjazd "Inspiracje, dobre i złe przykłady - podróż studialna dla Ziemi Strzelińskiej" został zorganizowany przez nasz Geopark. Zaprosiliśmy samorządowców, przedstawicieli organizacji samorządowych, mieszkańców powiatu oraz młodzież. Szczególnie ucieszyła nas obecność wójta Przeworna Andrzeja Łuczaka oraz przedstawicieli Strzelińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W planie przewidzieliśmy wizytę w Strzegomiu i Dobkowie.

Głównym celem celem zapoznanie się z przykładami wykorzystania zasobów lokalnych dla rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów geologicznych, historycznych i kulturowych

Najpierw Strzegom. Strzegomski rynek pokazał, jak można wykorzystać granit do promocji. To naprawdę Granitowe Serce Polski. Do tego jeszcze wspaniała aleja z rzeźbami. Wszystkich zachwyciła biżuteria i inne drobne przedmioty zrobione, a jakże, z granitu. Granitowe korale to naprawdę coś!
Wizyta w Centrum Aktywności Społecznej Karmel pokazała nam, jak ciekawie można promować miasto i okolice. Wszystkim bardzo podobała się możliwość zrobienia zdjęcia i wysłania go od razu mailem. Wszystko dzięki specjalnej ściance multimedialnej, na której można też poukładać puzzle i zobaczyć różne trasy. Opracowane są też trasy turystyczne i przewodniki po nich. A nazwa Karmel nie ma nic wspólnego z cukrowym karmelem. Po prostu ośrodek mieści się w dawnym klasztorze karmelitów.

Grupa ze szkoły w Przewornie z wójtem Przeworna pod granitoweym sercem Polski
Strzegom - multimedialny punkt informacji turystycznej
Punkt wyrobów regionalnych z granitu strzegomskiego
Aleja rzeźb granitowych w Strzegomiu

Potem pojechaliśmy do Dobkowa. To bardzo niewielka miejscowość i gdyby nie aktywność Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, to chyba niewiele osób by o niej słyszało. A tak mają ruch turystyczny przez cały czas.
W Zagrodzie zapoznaliśmy się z realizacją idei, która przyświeca także naszemu Geoparkowi, czyli wspólnemu promowaniu całego terenu i różnych podmiotów. W tym przypadku promują Krainę Wygasłych Wulkanów. W Zagrodzie prowadzone są różne warsztaty i zajęcia. My uczestniczyliśmy w warsztatach pszczelarskich. Można tu także otrzymać pomoc w zorganizowaniu pobytu na terenie Krainy. Pracownicy podają bardzo konkretne informacje, gdzie można przenocować, zjeść, co zobaczyć, w jakich atrakcjach uczestniczyć. Organizowane są też różne akcje i gry.

Warsztaty pszczelarkie
Zapoznanie sie z dziejami geologicznymi Krainy Wygasłych Wulkanów
Multimedialny wykład o wulkanach
Przy interaktywne mapie Krainy Wygasłych Wulkanów

Mamy nadzieję, że wyjazd był inspirujący. Już w czasie podróży uczestnicy dyskutowali, co można by zrobić na naszym terenie, żeby pobudzić turystykę i ściągnąć podróżników nie tylko z Polski. Zwrócili też uwagę na problemy, które mogą zniechęcać do wizyty na Ziemi Strzelińskiej.

Wizyta była finansowana z grantu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 2.1.1-2 "Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Integracja i aktywizacja mieszkańców" objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie