Wydawnictwa opisuj±ce walory przyrody nieożywionej
Przedgórza Sudeckiego
   

Jawecki B. 2019: Kamień w architekturze i budownictwie ziemie strzelińskiej. Wydawictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monografie CCXXII, Wrocław. s.170.

ISSN 2083-5531
ISBN 978-83-7717-326-8

Miniprzewodnik geoturystyczny: Podróże w czasie z GPS - Wzgórza Strzeliński, Lipowe i Dębowe. Geopark Przedgórze Sudeckie, 2019, s. 16.
Mapa Skalne dziedzictwo Wzgórz Strzelińskich, Lipowych i Dębowych

Skalne skarby Przedgorza Sudeckiego - okolice Strzelina

The Geoheritage of Sudetic Foreland - area around Strzelin

Die Felsenschätze von Sudetenvorland - Umgebung von Strzelin

Ulotka o Stowarzyszeniu Geopark Przegórze Sudeckie
Ulotka o Geoparkach - miejscach o szczególnych walorach przyrody nieożywionej
Program z map± I Weekendu w Geoparku
22-24.06.2018

Tarka R., 2017: Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska magmowe. Ocean, Wrocław, s.48

ISBN 978-83-913121-5-5

Ulotka Geologicznego geocachingu po Przedgórzu Sudeckim
Ulotka pieszo-rowerowej ¶cieżki geoturystycznej po Piławie Górnej
Ulotka Geoparku Przedgórze Sudeckie
 
Ulotka II Rajdu geoturystycznego po Masywie Grochowej-Braszowic
   
Ulotka I Rajdu geoturystycznego po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich
   

Tarka R., Jawecki B., Moskwa K., (red.). 2014: Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. T. 2. Ocean, Wrocław. s.142.

ISBN  978-83-913121-3-1

 

   

Tarka R., Moskwa K., (red.). 2012: Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Ocean, Wrocław. s.48.

ISBN  978-83-913121-2-4