Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Konferencja "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu"

W dniu 16 września 2014 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyła się Konferencja pt. "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i możliwości ich wykorzytania w rozwoju turystycznym regionu". W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Obrady, którym przewodniczyła prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic, poprzedziło miłe wydarzenie jakim było otwarcie wystawy "Skały i minerały ziemi ząbkowickiej" przygotowanej przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Geopark WNS. Wystawa mieści się w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Krzywej 1. W sesji referatowej zaprezentowano 7 wystąpień. Autorzy prezentacji przedstawili różne elementy - zarówno przyrodnicze jak i kulturowe, unikatowe dla tego regionu, które właściwie wyeksponowane i zagospodarowane mogą przyczynić się do rozwoju turystycznego Wzgórz Niemaczńsko-Strzelińskich. Po części referatowej uczestnicy Konferencji udali się atukarem do Szklar, gdzie mogli zapoznać się z potencjałem geoturystycznem dawnej kopalni i huty niklu Szklary. W czasie sesji terenowej dr Stanisław Madej wyjaśnił zagadnienia związane z budową geologiczna masywu Szklar i powstaniem złóż niklu. Podczas wycieczki można było również zebrać ciekawe okazy skał i minerałów.

Konferencja była już drugą z cyklu spotkań promujących walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko- Strzelińskich. Poprzednia odbyła sie w czerwcu 2012 roku w Strzelinie. Tak jak poprzedniow w ramach Konferencji przygotowano kolejny tom monografii ukazującej walory turystyczne Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich (wkrótce do pobrania online).

 


Otwarcie wystawy

Sesja referatowa

Sesja terenowa

O konferencji w mediach:

http://www.zabkowice-powiat.pl/637-konferencja-walory-przyrodnicze-wzgorz-niemczansko-strzelinskich
http://zabkowiceslaskie4you.pl/2014/09/piekno-przyrody-atutem/
http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/18359,konferencja-walory-przyrodnicze-wzgorz-niemczansko-strzelinskich
http://dza.doba.pl/?s=subsite&id=15305&mod=3


Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu, osi 4 "Lider", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów - umowa z Samorządem Województwa Dolnoląskiego nr 01742-6930-UM0143173/14 z dnia 25.09.2014.