Geopark Przedgórze Sudeckie

 

OBSZAR GEOPARKU

 

Geopark Przedgórze Sudeckie obejmuje centralną i wschodnią cześć Przedgórza Sudeckieg, które leży na północ od Sudetów, tworząc z nimi całość geologiczną, ale oddzielone od nich wyraźną granicą tektoniczną, którą stanowi Sudecki Uskok Brzeżny ciągnący się od Bolesławca do Złotego Stoku.


Widak na barierę Sudetów z wzgórza Grzybowiec w Piławie Górnej

Pod względem ukształtowania terenu jest to obszar pagórkowaty lub falisty, o wysokościach 200-300 m n.p.m., ponad który wznosi się szereg izolowanych wzniesień rozciągniętych południkowo, które przecinają głębokie i malownicze doliny. Najwyższym wzniesieniem jest Ślęża - 718 m n.p.m. Na północy Przedgórze Sudeckie przechodzi stopniowo w Nizinę Śląską. Podłoże Przedgórza Sudeckiego budują skały krystaliczne, głównie gnejsy i łupki przykryte osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi (gliny polodowcowe i lessy). 17 najwyższych szczytów poszczególnych pasm wzgórz zebranych zostało w Koronę Geoparku Przedgórze Sudeckie.

Wyspowy krajobraz Przedgórza Sudeckiego podkreśla dodatkowo szata roślinna - zwykle wzgórza porastają kępy lasu, wyróżniające się wśród wykorzystywanego rolniczo, niżej położonego otoczenia. Przedgórze Sudeckie kryje wiele pięknych i atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, a okoliczne miasteczka oferują mnóstwo wartych zobaczenia atrakcji o charakterze historycznym i architektonicznym.

Przedgórze Sudeckie ze względu na żyzne gleby płowe powstałe na lessach, równinność terenu, wilgotny klimat o ciepłym lecie jest ważnym rejonem rolniczym w Polsce. Uprawia się głównie pszenicę i buraki cukrowe, a także rzepak, len i ziemniaki.

Obszar Geoparku leży w zasięgu 19 gminw położonych w pięciu powiatach (dzierżoniowski, strzeliński, wrocławski, ząbowicki, i świdnicki). Powierzchnia Geoparku wynosi 1961 km2.

 

Malowniczy krajobraz Przedgórza Sudeckiego

 

[strona w przygotowaniu]