Geopark Przedgórze Sudeckie

 

EDUKACJA

 

Park Skalny w Strzelinie

W Strzelinie na skwerku naprzeciw dworca PKP, za zgod± Gminy Strzelin, ustawili¶my 9 był skalnych prezentuj±cych skały eksploatowane na terenie powiatu strzelińskigo. Znajduj± się tam również dwie tablice. Pierwsza jest map± geoturystyczn± Wzgórz Strzelińskich i Lipowych, na której można zobaczyć m.in. gdzie występuj± skały zgormadzone w Pakru Skalnym. Druga przybliża nam granit - a więc podstawow± wiedzę o tej skale, tak ważnej dla Strzelina. W Parku Skalnym znajduje się również gra edukacyjna pt. "ZnajdĽ granit strzeliński", która polega na rozpoznaniu granitu strzelińskiego w¶ród pól znajduj±cych się na ¶cieżkach skweru a wyłożonych różnymi odmianami skalnymi. - Zobacz na czym polega gra  

Ciekawostki o przemieszczniu się kontynentów:

Ziemia - wędrówki l±dów

Na tropie Rodinii

Europa z Ameryk± id± na czołowe zderzenie

Amazja - to będzie nowy kontynent. Powstanie na biegunie północnym

Animacje