Geopark Przedgórze Sudeckie

 

I Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich

W dniu 04.10.2014 odbył się I Rajd Geoturystyczny po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich na trasie Strzelin (Park Miejski) - kamieniołom Gęsiniec - skałki na Borowej - Gromnik - Kopalnia Jegłowa. Przewodnikami grup byli pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w ciekawy sposób pokazali na trasie skały, z których zbudowane są Wzgórza Strzelińskie. Zobaczyć można było ślady kolizji kontynetów oraz zjawisk magmowych sprzed 300 mln lat. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem, a na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali materialy rajdowe, na które składały się: notatnik ze smyczą, znaczek rajdowy, przewodnik oraz mapa Wzgórz Strzelińskich. Podczas rajdu w każdej grupie zostały przeprowadzone konkursy między innymi na najładniejszy szkic odslonięcia geologicznego. Trasa Rajdu biegła przez najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich - Gromnik. Na szczycie dr Aleksandra Pankiewicz a Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedziała o historii zasiedlenia tej góry i przedstawiła prowadzona na niej wykopaliska archeologiczne. Rajd zakończył się w Kopalni łupka kwarcytowego "Jegłowa", gdzie główną atrakcją było poszukiwanie wielkiej osobliwości mineralogicznej Wzgórz Strzeliskich jaką są tutejsze kryształy górskie. Na zakończenie Rajdu można było posilić się kiełbaską z grilla przygotowaną przez Restaurację Strzelece ze Strzelina. Na mecie Rajdu finalistom konkursów zostały rozdane nagrody, którymi były różne odmiany kwarcu w postaci dużych kryształów i szczotek kryształu górskiego, ametystu oraz plastrów agatu.

 

Rajd był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy nr DS-T/1177/14