Geopark Przedgrze Sudeckie

 

GROMNICKIE LEGENDY

  
  
  

Okolice góry Gromnik to teren pełen tajemnic i niespodzianek, które znajdują swoje odbicie w wielu podaniach ludowych. Legendy to opowieści najpierw przekazywane ustnie, z czasem spisane, są odzwierciedleniem najbardziej pierwotnych wyobrażeń o świecie naszych przodków. Stąd dzięki nim możemy zanurzyć się w baśniowy świat przeplatający się z wydarzeniami historycznymi. W rejonie Gromnika prezentujemy 7 legend związanych z tym miejscem. Większość z nich spisana została już w XIX wieku.

Zapraszamy do wędrówki Szlakiem Gromnickich Legend.

Mapa          Trasa na Mapy.cz

Przy okazji wędrówki Szkalkiem Gromnickich Legend warto też poznać geologiczne skarby regionu. Z tym zapoznają Was nasze gostanowiska, Tabliczki prowadzące do objaśnień znajdziecie nad legendami.

 

 

Jak powstawał Szlak Gromnickich Legend

Czy znacie legendę o zaginionej wsi i złotym dzwonie? My już tak. Studnię znaleźliśmy, a co zobaczyliśmy w środku niech pozostanie tajemnicą. Aby zachować tę tajemnicę zrobiliśmy obudowę studni.


A może znacie legendę o Diabelskiej Kręgielni, tylko nie wiecie jak tam trafić. Postaraliśmy się to zmienić.


Legenda o tajemniczym myśliwym z Gromnika zawisła na altanie koła łowieckiego Dzik. Jak by inaczej. Jednak czy to tylko legenda? Pewnie członkowia koła mogliby nam powiedzieć więcej.


Legenda o Pogańskim Młynie. To pewnie za tą skałą pan na Gromniku zaczaił się na diabła. Przypomina hełm co zapewne zmyliło diabła i przechodząc nie zauważył rycerza. My ustawiliśmy tu słupek z legendę. W dolinie rzeki Pogródki za wsią Romanów, przy zielonym szlaku, można natomiast zobaczyć ślady urządzeń piętrzących i doprowadzających wodę do młyna, który w tym miejscu funkcjonował już zapewne od średniowiecza.


Poznaj też pozostałe legendy.

Rozdroże pod Gromnikiem
Gromnik
Skałki na Borowej


EN

The area around Gromnik Mountain is full of mysteries and surprises, which are reflected in many folk tales. Thanks to them we can immerse ourselves in a fairy-tale world intertwined with historical events.
We invite you to wander along the trail of Gromnik legends.

Map         Route on Maps.cz


CZ

Okolí hory Gromnik je plné záhad a překvapení, které se odrážejí v mnoha lidových pověstech. Díky nim se můžeme ponořit do pohádkového světa, protkaného historickými událostmi.
Zveme vás na putování po stopách gromnických pověstí.

Mapa          Trasa na Maps.cz


DE

Die Gegend um den Berg Gromnik ist voller Geheimnisse und Überraschungen, die sich in vielen Volksmärchen widerspiegeln. Dank ihnen können wir in eine märchenhafte Welt eintauchen, die mit historischen Ereignissen verwoben ist.
Wir laden Sie ein, auf den Spuren der Gromnik-Legenden zu wandern.

Karte          Route auf Maps.cz


UA

Місцевість навколо гори Громник сповнена таємниць і несподіванок, які знайшли своє відображення в багатьох народних казках. Завдяки їм ми можемо поринути у казковий світ, що переплітається з історичними подіями.
Запрошуємо вас помандрувати стежкою громницьких легенд.
.