Geopark Przedgórze Sudeckie

 

INNE GEOPARKI

GEOPARKI KRAJOWE

Łuk Mużakowa, Łuk Mużakowa
Transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa
Geopark Łuk Mużakowa - szansą rozwoju turystycznego
strony Ministerstwa Środowiska, strony Państwowego Instytutu Geologicznego
Ścieżka geoturystyczna dawna kopalnia Babina

Góra św. Anny, Góra Św. Anny,
Geopark Góra Św. Anny - "król-tułacz" wrócił na stolicę!
strony Ministerstwa Środowiska, strony Państwowego Instytutu Geologicznego

Karkonosze
Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
Geopark Karkonosze - georóżnorodność i geoturystyka
Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
strony Ministerstwa Środowiska, strony Państwowego Instytutu Geologicznego

LOKALNE, PROJEKTOWANE, PROPONOWANE

Geopark Kielce
Koncepcja Geoparku Świętokrzyskiego - wybrane problemy
Podstawy i oczekiwania społeczności lokalnej wobec rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych miasta Kielc i regionu świętokrzyskiego
Możliwości rozwoju turystyki i edukacji na obszarach geoparków w opinii studentów geografii wyższych uczelni Kielc i Krakowa

 
 

JAK TO WYGLĄDA U SĄSIADÓW?