Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Association
Sudetic Foreland Geopark

Do głównych zadań geoparków należy zabezpieczenie i ochrona obiektów przyrodniczych, a także kulturowych, promowanie wiedzy o historii Ziemi, rozwijanie edukacji i turystyki poprzez wykorzystanie walorów naturalnych w ujęciu zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy geologicznej poprzez wydawnictwa i publikacje. W celu realizacji tych zadań w 2013 roku powołano Stowarzyszenie Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie z siedzibą w Strzelinie, będące Lokalną Organizacją Turystyczną. W 2016 roku zmieniło ono nazwę na Geopark Przedgórze Sudeckie.

Cele działalności Geoparku Przedgórze Sudeckie

  1. Wdrażanie strategii rozwoju turystyki i ochrona georóżnorodności i na obszarze Geoparku.
  2. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze Geoparku.
  3. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Geoparku.
  4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu Geoparku.
  5. Działalność oświatowa, szkoleniowa i edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi.
  6. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
  7. Działania na rzecz ochrony środowiska

Obszar działania

Obszar działania Geoparku obejmuje centralną część Przedgórza Sudeckiego oraz tereny ościenne Sudetów i Niziny Śląskiej. Z punktu widzenia geologicznego na terenie tym położonym w obrębie wschodniej części bloku przesudeckiego, na wschód od bloku gnejsowego Gór Sowich wyróżnia się, generalnie, następujące jednostki geologiczne:
- metamorfik Imbramowic
- masyw Strzegom-Sobótka (częśc wschodnia)
- masyw Ślęży
- masyw Gogołów-Jordanów
- strefa Niemczy z masywem Szklar,
- masyw Braszowic-Brzeźnicy
- pasmo Kamieńca,
- masyw Strzelina (pasmo Kamieńca i masyw Strzelina bywają też wydzielane wspólnie jako pasmo Kamieńca--Strzelina),
- metamorfik Doboszowic
- masyw Niedźwiedzia.
Ponadto, bezpośrednio na wschód od masywu Niedźwiedzia, położone są niewielkie wychodnie skał krystalicznych znanych jako gnejsy z Lipnik, a dalej ku SE w rejonie Maciejowic występują łupki łyszczykowe i gnejsy z żyłami granitów.

  Data rejestracji: 29.08.2013   Regon 022257064  
  KRS 0000474914   NIP 9141563678  

Numer konta bankowego: 40 1750 0012 0000 0000 3140 9535

Lista Członków

Imię, nazwisko
Miejsce zamieszkania
Sprawowana funkcja
Hanna Buczkowska Strzelin Członek Zarządu
Bartosz Grygorcewicz Ząbkowice Śląskie  
Wyrób Pamiątek, Kamienie Półszlachetne Janusz Hanczel Krzywina  
Michał Hanczel Krzywina  
Zdzisław Jary Dobra  
Bartosz Jawecki Strzelin Członek Zarządu
Paweł Marek Jechna Piława Górna  
Andrzej Kręcichwost Ratno Górne  
Katarzyna Leszczyńska-Suwała Strzelin  
Stanisław Madej Ząbkowice Śląskie  
Krzysztof Moskwa Wrocław  
Tomasz Nowak Niemcza  
Teresa Oberc-Dziedzic Wrocław Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Organiściak Ząbkowice Śląskie Skarbnik
Dorota Pawnuk Strzelin  
Anna Solarska Wrocław Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dariusz Stępień Strzelin  
Gospodarstwo wędkarsko-rekreacyjne "Dolina Krynki" Robert Tarka Wrocław/Kaszówka Prezez Zarządu
Małgorzata Wójcik Gębczyce Wiceprezes Zarządu
Izabela Zamirska-Rajek Niemcza  
Krzysztof Parzóch Wrocław  
Gmina Piława Górna Piława Górna  
Janusz Badura Wrocław  

Statut Geoparku Przedgórze Sudeckie

Uchwała nr 4/2016 w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej na rzecz Geoparku Przedgórze Sudeckie

Deklaracja członkowska: [Word] [PDF]