Geopark Przedgórze Sudeckie

 

Punkt 6B. BUDYNKI GOSPODARCZE I MURKI OGRODZENIA BYŁEGO PGR
Budynki gospodarcze i murki wokół byłego PGR, na rogu ul. Niecałej i Młyńskiej, stanowią dobry przegląd kamienia dostępnego w okolicy: miejscowy gnejs, migmatyt, granodioryt i dioryt, oraz granit strzegomski i polodowcowe głazy narzutowe.


Różnorodość kamienia wykorzystanego przy budowie muru

 

Różnorodość kamienia wykorzystanego przy budowie ścian
 

Granitowa przypora

Ulicą Niecałą dochodzimy do ulicy Sienkiewicza, gdzie skręcamy w prawo. Po ok. 300 m po lewej stronie ukazuje się plac zabaw dla dzieci, przy którym znajduje się Park minerałów..

6A. Staw
6B. Budynki gospodarcze i murki ogrodzenia byłego PGR

7. Park minerałów