Geopark Przedgórze Sudeckie

 

SZLAKI TURYSTYCZNO-EDUKACYJNA PO GEOPARKU PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Ścieżki geologiczne

Szlak I Rajdu Geoturystycznego - Wzgórza Strzelińskie
Trasa: Strzelin (Park Miejski) - kamieniołom Gęsiniec - skałki na Borowej - Gromnik - Kopalnia Jegłowa.
 
Szlak II Rajdu Geoturystycznego- Masyw Grochowej
Trasa:
I - Tarnów, Grochowiec, Stróżnik - Kopalnia Magnezytów "Grochów - Brzeźnica,
II - Braszowice - Bukowczyk, Kopalnia Magnezytów "Grochów - Brzeźnica
 
Ścieżka edukacyjna w przełomie Piekielnego Potoku - Wzgórza Gumińskie

Strona ścieżki

Przy drodze prowadzącej z Niemczy do Dzierżoniowa znajduje się tzw. "Tatarski Okop" albo "Dolina Tatarska" - malowniczy przełom potoku Piekielnego Potoku sąsiaduje tu z zachowanym grodziskiem z X - XII w., gdzie sukcesywnie prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Z myślą o turystach przygotowano tam około 2 km ścieżek spacerowych z punktami widokowymi, parking i miejsca do grillowania oraz punkty 3 ścieżek edukacyjnych: geologicznej, przyrodniczje i archeologicznej.

 
Miejska ścieżka geoturytryczna po Piławie Górnej
 
Złota ścieżka w Złotym Stoku
W okresie rozkwitu górnictwa, w pierwszej połowie XVI wieku Złoty Stok był największym ośrodkiem wydobycia złota na Śląsku i znaczącym w Europie. Aby uchronić przed zapomnieniem historię o tej niezwykłej przeszłości powstała "ZŁOTA ŚCIEŻKA". Na trasie usytuowano 11 plansz mówiących o działalności górniczej, hutniczej i menniczej oraz o jej związkach ze środowiskiem i historią miasta.
Znajdują się na niej piękne miejsca z rozległą panoramą na odległe okolice. Ścieżka zaczyna się w Złotym Jarze obok domu "Hubertus" ok. 200 m od Rynku w Złotym Stoku.

Ścieżki przyrodnicze

Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Piławie Dolnej
Ścieżka oznakowana jest w terenie biało - zielonym kwadratem, przedzielonym wzdłuż przekątnej., rozpoczyna się i kończy przy stawach rybnych. Podczas spaceru można poznać kilka obiektów historycznych, jak pałac "Roter Hof", "czerwony" i "biały" kościół, dawny cmentarz ewangelicki, oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek przyrodniczych. Informacje znajdują się na tablicach edukacyjnych rozmieszczonych przy ścieżce.
Na trasie wyznaczono punkt widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę rozciągającą się na Kotlinę Dzierżoniowską, oraz punkt postojowy z miejscem do odpoczynku oraz prostymi elementami do ćwiczeń.
Ścieżka jest łatwa do pokonania - nadaje się na spacer dla rodzin z dziećmi i dla osób starszych. Jej długość wynosi 6 km, a czas przejścia około 2,5 godzin.

Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Kiełczyńskie
<
Ścieżka białym kwadratem z zielonym ukośnym pasem, rozpoczyna się i kończy przy kościele w Kiełczynie. Na trasie można podziwiać malowniczą panoramę Gór Sowich i Pasma Ślęży oraz wejść na najwyższy szczyt pasma Wzgórz Kiełczyńskich - Szczytna (466 m n.p.m.). Ścieżka przebiega przez teren Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Można na niej spotkać rzadkie gatunki roślin objęte ochroną, które są przedstawione na tablicach informacyjnych. Ścieżka jest łatwa do pokonania - nadaje się na spacer dla rodzin z dziećmi i dla osób starszych. Jej długość wynosi 6,7 km, a czas przejścia około 2 godzin.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Ligota Mała - Przeczyn-Zdrój
Ścieżka oznaczona jest w terenie symbolem pomarańczowego trójkąta oraz tablicami kierunkowymi. Dodatkowo trasę ścieżki wzbogacają tablice szczegółowo opisujące rozmaite aspekty środowiska przyrodniczego. Czas przejścia wynosi około 1,5 godziny.

Ścieżka dydaktyczna: Tąpadła - szczyt Ślęży
Ścieżka biegnie wzdłuż żółtego szlaku turystycznego od Przełęczy Tąpadła do szczytu Ślęży. Podczas wędrówki poznamać można charakterystyczne dla Masywu Ślęży typy lasów oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt.
Podejście zajmie około 1,5 godziny. Z wysokości 380 m n.p.m. dociera się na szczyt o wysokości 718 m n.p.m.

Ścieżka dydaktyczna: Wieżyca - Będkowice
Ścieżka biegnie od szczytu Wieżycy do rezerwatu archeologicznego w Będkowicach. Podczas wędrówki poznaje się charakterystyczne dla Masywu Ślęży typy lasów oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt. Zapoznać się można także z fenomenem ślężańskich źródeł i bogatej historii regionu. Przejście ścieżki zajmie ok. 2 godzin, sprowadzającz wysokości 300 m n.p.m. do 230 m n.p.m.

Ścieżka dydaktyczna: Ścieżka przyrodnicza Sulistrowiczki - Skalna - Tąpadła
Sprowadza z Gór Sowich na obszar największej jednostki Przedgórza Sudeckiego - Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i wiedzie przez

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim
Początek ścieżki edukacyjno-przyrodniczej rozpoczyna się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, dalej biegnie w kierunku zapory Zbiornika Mietkowskiego i przez jej całą długość w kierunku miejscowości Maniów. Na długości ścieżki w miejscach o najlepszych walorach przyrodniczo-krajobrazowych usytuowano 9 tablic edukacyjnych. Dodatkowo również w zachodniej części Zbiornika, u wlotu rzeki Bystrzycy do Zbiornika usytuowano 1 tablicę dydaktyczną, z uwagi na bogate umiejscowione tam siedliska ptaków.
Przy Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie utworzono miejsce na ognisko z 4 ławami, 2 stołami oraz 2 ławostołami z zadaszeniem. Ponadto w ramach zdania zakupiona została tablica interaktywna zawierająca m.in. informacje na temat przebiegu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, Obszaru Natura 2000 i innych walorów przyrodniczo-krajobrazowych.Ścieżki historyczne

Szlak cysterski na ziemi ząbkowickiej
Szczególne nagromadzenie zabytków pocysterskich znajduje się na Ziemi Ząbkowickiej. Na obszarze tym już w XIII w. powstały dwa klasztory cysterskie: w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim. Miejscem początkowym i końcowym szlaku jest miejscowość Henryków. Szlak ma charakter krajoznawczy, posiada długość około 170 km. biegnie drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Zwiedzanie szlaku
można prowadzić przy pomocy samochodu względnie roweru.

Ścieżka edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim
Sprowadza z Gór Sowich na obszar największej jednostki Przedgórza Sudeckiego - Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i wiedzie przez urozmaicony krajobrazowo teren, przecinając kolejno pasma Wzgórz Bielawskich, Gumińskich, Szklarskich i Dobrzenickich. Później biegnie skrajem Wysoczyzny Ziębickiej i kończy się w Obniżeniu Ząbkowickim. Liczący 45,8 km szlak znakowany jest kolorem czarnym. W kilku miejscach wyznakowane są krótkie szlaki dojściowe do interesujących miejsc leżących w pobliżu szlaku. Na trasie znajduje się 17 tablic informacyjnych, prezentujących najciekawsze obiekty przyrodnicze, zabytki i historię mijanych miejscowości.

Szlak legend w gminie Ciepłowody
Szlak Legend to około 20-kilometrowa trasa, którą pokonać można na wiele sposobów - samochodem, pieszo, na rowerze czy na nartach. Przepiękne widoki, bliskość bujnej i nieskalanej przyrody, spokój, a także niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą przenikające się legendy i fakty historyczne - to wszystko stanowi o jej wyjątkowości. Podążając Szlakiem odkryjesz, Drogi Turysto, wiele ciekawych miejsc i niezwykłych zakamarków, które przybliżą Ci wielowiekową historię Krainy Tepliwoda i jej najciekawsze legendy.

Szlak: Granica św. Jana
Granica św. Jana to jedyna taka granica na świecie. Dziś zapomniana przez upływający czas, jest niemym świadkiem fascynującej historii sprzed 700 lat. To granica dawnego księstwa biskupiego powstałego w końcu XII w. Granica św. Jana, powstała w latach 1290-1320 w postaci sześciu granitowych słupów. Na jednym z boków każdego słupa wyryty jest w trzech rzędach w języku łacińskim rozdzielonych podwójną linią napis: TMI / SCI / IOHIS, czyli Granica / Świętego / Jana. Na drugim boku wyryty jest pastorał atrybut władzy biskupiej, na trzecim boku wyryto ukośny krzyż w kształcie litery [ X ] symbol znakowania granicy stosowany już w starożytności. Słupy te znajdowały się w pobliżu wszystkich ważniejszych traktów prowadzących z Otmuchowa do Ziębic i z Nysy do Wrocławia. Niektóre z tych traktów dzisiaj nie istnieją, stąd słupy: 2, 4 i 5 są trudne do odnalezienia.

 

Wstecz