Geopark Przedgórze Sudeckie

 

¦CIEŻKI EDUKACYJNE

 

¦cieżka dydaktyczna po Wzgórzach Strzelińskich

¦cieżka edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim

¦cieżka przyrodniczo-edukacyjna Ligota Mała - Przerzeczyn-Zdrój

¦cieżka przyrodniczo-edukacyjna Dolina Tatarska

Szlak cysterski na Ziemi Z±bkowickiej

¦cieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim
¦cieżka edukacyjno-przyrodnicza prowadzi z terenu O¶rodka Sportów Wodnych i rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kierunku zapory Zbiornika Mietkowskiego i przez jej cał± długo¶ć w stronę Maniowa. Na ¶cieżce umieszczono 10 tablic dydaktycznych, które zawieraj± informacje m.in. o lokalnej faunie i florze.