Geopark Przedgórze Sudeckie

 

GEOTURYSTYKA W SUDETACH I NA ICH PRZEDPOLU

Sudety - przewodnik geoturystyczny
Stefan Cwojdziński, Wiesław Kozdrój
Państowy Instytut Geologiczny, 2007

¦cieżka Skalnej RzeĽby w Górach Stołowych - przewodnik po ¶cieżce dydaktycznej.
Maria Pulinowa
Park Narodowy Gór Stołowych, 2000
Geoatrakcje Gór Stołowych - Przewodnik geologiczny po Parku Narodowym Gór Stołowych.
Jurand Wojewoda
Park Narodowy Gór Stołowych, 2011.
Geoatrakcje okolic Radkowa .
Wojewoda J., Raczyński P.
Radków, 2013
Atlas: georóżnorodno¶ć i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny.
Roksana Knapik, Piort Migoń
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2011
Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym
Roksana Knapik
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2011
Przewodnik po ¶cieżce geoturystycznej wschodnich Karkonoszy
Roksana Knapik
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2011
Minerały polskich Karkonoszy
R. Knapik, R. Rybski, A. Szuszkiewicz
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2011

Karkonosze - skały i krajobraz
Piotr Migoń
Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, 2012

 
Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich
Robert Tarka, Krzystof Moskwa (red.)
Ocean, Wrocław, 2012
Krótki przewodnik terenowy po skałach ofiolitowego zespołu ¦lęży oraz ich petrologicznej i geologicznej historii
Alfred Majerowicz
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2006
Geoeducational potential of the Sudety Mts
Solecki A.T. (red.)
Fundacja Ostoja, 2008.

Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny - strona projektu

Geostrada Sudecka-nowa forma geoturystyki w Sudetach
Stefan Cwojdziński, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak

Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej.
Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Bartu¶ T., Mastej W.
Atrakcje geoturystyczne Geostrady ¦rodkowosudeckiej.
Bartu¶ T., Mastej W., Łodziński M.
Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej.
Słomka T., Doktor M., Bartu¶ T., Mastej W., Łodziński M.

Koncepcja projektu: "Geostrada Sudecka - studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacj± obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej".
Słomka T., Bartu¶ T., Mastej W., Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Doktor M., KoĽma J., Cwojdziński S., Stachowiak A.
Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacj± obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej

GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNO-TURYSTYCZNY
Andrzej STACHOWIAK, Stefan CWOJDZIŃSKI, Adam IHNATOWICZ, Justyna PACUŁA, ©těpánka MRÁZOVÁ, Darja SKÁCELOVÁ, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Miroslav REJCHRT, Zuzana SKÁCELOVÁ, Josef VEČEŘA
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Česká geologická sluľba, 2013
Promocja terenu Gór i Pogórza Kaczawskiego pod wspólnym hasłem: Kraina Wygasłych Wulkanów.
www.gorykaczawskie.pl

¦ladami wygasłych wulkanów
na stronach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

Atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych Wulkanów
Piotr Migoń
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, M¶ciwojów 2014

Przewodnik dydaktyczno-turystyczny "Szlakiem wygasłych wulkanów" - ¶cieżka pieszo-rowerowa

Propozycja miasta Lubania

Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
województwo dolno¶l±skie
Tadeusz Słomka, Alicja Kicińska-¦widerska, Marek Doktor, Andrzej Joniec

Centralny Rejestr Geostanowisk Polski

Nieczynny kamieniołom bazaltu w Strzegomiu - szansa na nowe otwarcie
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Krzysztof Skolak, Marek W. Lorenc
Fundacja "Bazalt"

Przewodnik geologiczny. Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej.
NiedĽwiedzki R., Szulc J., Zarankiewicz M.
Stowarzyszenie Kraina ¶w. Anny. Krapkowice, 2012
 
 
¦cieżki dydaktyczne
 
 
Geostanowiska na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
[Czerwona Skała] [Wisz±ca Skała] [Podmorskie Kanały] [Podmorskie Tarasy] [Radkowskie Bastiony] [Sawanna Pasterska]

 
 
 
Skansen i muzeum górnictwa w Leszczynie
  Geologiczna ¶cieżka w Osiecznicy
"Gruszka" ¶cieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Wojcieszowie
¦cieżka przyrodniczo - geologiczna Wokół Wielisławki, , Organy Wielisławskie
 
 
Sztolnie
Kopalnia Złota "Aurelia" w Złotoryi

Sztolnie w Mirsku: Kopalnia w Krobicy i ¦cieżka edukacyjna , [więcej]

Projekt "Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalno¶ci±  górnicz± na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ¶cieżki ¶ladami dawnego górnictwa kruszców" jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego ¦l±ska
Maciej Madziarz, Andrzej Mizera, Rafał D±bkowski

Turystyczna Trasa Podziemna i Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie

Podziemna Trasa Edukacyjna "Sztolnia Robert" w Szklarach , [więcej]

Kopalnia niklu w Szklarach , Podziemne relikty kopalni niklu w Szklarach - M. Furmankiewicz, K. Krzyżanowski

Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego ¦l±ska jako zaplecze geoturystyczne
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 

 

 
Jaskinie